پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان هدف پرسشنامه: تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۴ سوال و ۱۰ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه فوق متشکل از ۴۴ سوال و ۱۰ مولفه می باشد که با هدف بررسی رابطه عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان (شرایط عاطفی و امنیت محیط خانواده، شرایط اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضای خانواده، اشتغال کودکان، اشتغال مادران، ارتباط بین اولیا و مربیان، تلویزیون، حاکمیت ارزش های مادی، عملکرد تحصیلی) طراحی شده است.

نقش خانواده

خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که در شکل گیری عادات، اندیشه ها، رفتار و دیدگاه های اجتماعی او نقش مهمی دارد. به بیان دیگر محیط خانواده اولین محیطی است که الگوهای جسمی، عاطفی، و شخصیتی فرد در آن پی ریزی می شود و نقش مهمی در تعالی و پیشرفت فرد ایفا می کند. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباط سالم اعضاء با هم و کمک به استقلال فرزندان است (معتمدی، ۱۳۸۳) اما امروزه صنعتی شدن و شهرنشینی، ساختار خانواده را متحول ساخته و نیازها و انتظارات جدیدی را به وجود آورده است.

بزرگترین مشکل خانواده های امروزی فقر ارتباطی و ناهماهنگی میان والدین و فرزندان است. این در حالی است که نوجوانان و جوانان امروز بیش از گذشته به روابط محبت آمیز، حمایت دوستانه، هدایت حکیمانه، منطق و صلابت شخصیت، بردباری و صبوری والدین و مصونیت عاطفی نیاز دارند؛ چراکه واکنش نوجوانان در دوران نوجوانی نسبت به محیط خود بالطبع تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در میان آن بزرگ شده است (احدی و محسنی، ۱۳۸۶). تحقیقات نشان داده است تجارب خانوادگی تأثیر عمده ای بر تکامل فرد در طول دوره نوجوانی و بعد از آن دارد و ارتباطات خانوادگی سایر جنبه های زندگی نوجوان از جمله موفقیت و پیشرفت تحصیلی او را تحت تأثیر خود قرار می دهد (بایرن و همکاران، ۲۰۰۲).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

456 بازدید