عنوان پروپوزال: بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 25 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال منابع و رفتار سازمانی

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • پیشینه‌ی تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف مفاهیم
 • تعریف عملیاتی
 • متغیرهای مستقل
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار سنجش متغیرها
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • روش های آماری و تحلیل داده های تحقیق
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال منابع و رفتار سازمانی

ارضاء: راضی كردن، خشنود كردن، دادن چیزی به كسی تا خشنود شود. 

نیاز: حاجت، میل و خواهش، عشق و آرزو، تحفه و هدیه درویشان و نذری كه برای گرفتن حاجت و مراد به كسی یا جایی بدهد.

روابط صمیمانه: جمع رابطه از روی یگانگی و یكرنگی و دوستی، خالصانه و دوستانه.

برخورداری: بهره مندی، كامیابی.

موقعیت ها: محل وقوع، جای واقع شدن، جای افتادن، جای فرود آمدن، مواقع جمع.

اقتصادی: علم اقتصاد بررسی روشهایی است كه بشر برای استفاده از منابع محدود (زمین، كار، سرمایه، هزینه و معلومات فنی) برای تولید كالاها به كار می برد و ترتیبی است كه برای توزیع این كالاها بین افراد جامعه و مصرف آنان می دهد.

استرس مثبت: استرس زمانی مثبت تلقی می شود كه یك فرصتی برای به دست آوردن بعضی از چیزهای مطلوب به وجود می آورد.

استرس منفی: استرس زمانی منفی تلقی می شود كه برای فرد محدودیتی به وجود آورد و یا عامل به وجود آورنده آن منفی و ناخوشایند باشد.

رضایت شغلی: میزان كلی اثر مثبت یا احساساتی كه افراد نسبت به شغلشان دارند. رضایت شغلی ممكن  است از  عواملی مانند ماهیت كار، میزان حقوق و دستمزد و ارتقاء شغلی در شغل فعلی بوجود آید.

فشارهای شغلی: عبارت است از هر گونه فشار عصبی، روانی و رفاهی كه محیط كار بر فرد شاغل وارد می آورد. این فشارها می تواند ناشی از وظیفه، تعارضات شغلی، محیط فیزیكی، حقوق و مزایا و غیره در كار باشد.

كاركنان: كلیه پرسنل شاغل در سطوح مختلف سازمانی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

…..

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط