پروپوزال بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال منابع و رفتار سازمانی

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • پیشینه‌ی تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف مفاهیم
 • تعریف عملیاتی
 • متغیرهای مستقل
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار سنجش متغیرها
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • روش های آماری و تحلیل داده های تحقیق
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال منابع و رفتار سازمانی

ارضاء: راضی کردن، خشنود کردن، دادن چیزی به کسی تا خشنود شود. 

نیاز: حاجت، میل و خواهش، عشق و آرزو، تحفه و هدیه درویشان و نذری که برای گرفتن حاجت و مراد به کسی یا جایی بدهد.

روابط صمیمانه: جمع رابطه از روی یگانگی و یکرنگی و دوستی، خالصانه و دوستانه.

برخورداری: بهره مندی، کامیابی.

موقعیت ها: محل وقوع، جای واقع شدن، جای افتادن، جای فرود آمدن، مواقع جمع.

اقتصادی: علم اقتصاد بررسی روشهایی است که بشر برای استفاده از منابع محدود (زمین، کار، سرمایه، هزینه و معلومات فنی) برای تولید کالاها به کار می برد و ترتیبی است که برای توزیع این کالاها بین افراد جامعه و مصرف آنان می دهد.

استرس مثبت: استرس زمانی مثبت تلقی می شود که یک فرصتی برای به دست آوردن بعضی از چیزهای مطلوب به وجود می آورد.

استرس منفی: استرس زمانی منفی تلقی می شود که برای فرد محدودیتی به وجود آورد و یا عامل به وجود آورنده آن منفی و ناخوشایند باشد.

رضایت شغلی: میزان کلی اثر مثبت یا احساساتی که افراد نسبت به شغلشان دارند. رضایت شغلی ممکن  است از  عواملی مانند ماهیت کار، میزان حقوق و دستمزد و ارتقاء شغلی در شغل فعلی بوجود آید.

فشارهای شغلی: عبارت است از هر گونه فشار عصبی، روانی و رفاهی که محیط کار بر فرد شاغل وارد می آورد. این فشارها می تواند ناشی از وظیفه، تعارضات شغلی، محیط فیزیکی، حقوق و مزایا و غیره در کار باشد.

کارکنان: کلیه پرسنل شاغل در سطوح مختلف سازمانی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

…..

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

199 بازدید