عنوان پروپوزال: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 16 صفحه

پرسشنامه: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • تاريخچه موضوع
 • فرضيه هاي تحقيق
 • هدف تحقيق
 • اهمیت و ضرورت تحقيق
 • تعريف واژه ها و اصطلاحات
 • جامعه آماري و نمونه گيري
 • تعريف نمونه گيري
 • روش تحقيق
 • روش هاي جمع آوري اطلاعات
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت و عملكرد كاركنان

پروپوزال مدیریت و عملكرد كاركنان : هماهنگی (Coordinqting): یعنی تطبیق وظایف مشاغل مختلف سازمان به منظور محقق ساختن اهداف سازمان.

سازماندهی (Organizing): یعنی تعیین حد و مرز اختیارات كه طبق آن وظایف از هم تفكیك می شوند و در عین حال بین وظایفی كه اجرای آنها برای تحقق هدف معینی لازم است، ارتباط هماهنگی برقرار می نماید.

برنامه ریزی: شامل پیش بینی عملیات اساسی و تعیین طرق اجرایی آن به منظور تامین هدف سازمان می باشد.

انگیزش: حالتی درونی است كه سطح، جهت و تداوم فعالیت انسان برای انجام كار را تحت تاثیر قرار می دهد.

بودجه: تنظیم بودجه یعنی ارائه برنامه‌های سازمان در قالب اعداد و ارقام پولی و مالی.

 كنترل عملیات: روش هایی هستند كه در امور تداركات، بازاریابی، حسابداری و نظایر آن به كار می رود و عملیات مرتبط با تولید را در دوره های عملیاتی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی می كند.

مدیریت مشاركتی: در این سیستم مرئوسین می تواند مسایل مربوط به كار را آزادانه با مدیر در میان بگذارند و مدیر به جای موضع گیری در قبال ورود مرئوس به صحنه تصمیم گیری از او حمایت و پشتیبانی می نمایند.

مدیریت را می توان متشكل از علم و هنر دانست به طور كه بخشی از دانش مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و دیگر بخش را كه موجب به كار بستن اندوخته در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نمایند.

…..

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط