×

منابع دکتری مدیریت سال ۱۴۰۰

منابع دکتری مدیریت سال ۱۴۰۰ _ مرحله اول: آزمون پایه …

مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی فولکس‌ واگن (Volkswagen)

پروژه: مدیریت استراتژیک فولکس‌ واگن سال انتشار: ۲۰۲۰  فرمت: Word …

0