×

پایان نامه انگلیسی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی رهبران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی رهبران …

پایان نامه انگلیسی مدیریت دانش مشتری (CKM) در محیط کسب و کار مطالعه موردی بانک های سوئدی

عنوان انگلیسی پایان نامه:  Customer Knowledge Management (CKM) in the …

0