×

لیست پایان نامه انگلیسی

بزودی تمامی پایان نامه ها بازگذاری خواهد   گروه مدیر …

پایان نامه انگلیسی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی رهبران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی رهبران …

پایان نامه انگلیسی بررسی تأثیر رفتار مشتری در جذب کارکنان داخلی

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی تأثیر رفتار مشتری در جذب …

پایان نامه انگلیسی بررسی نقش بسته بندی بر رفتار خرید مصرف کننده

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی نقش بسته بندی بر رفتار …

پایان نامه انگلیسی بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی تاثیر از رسانه های اجتماعی …

پایان نامه انگلیسی بررسی رابطه هوش تجاری و استرس شغلی

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی رابطه هوش تجاری و استرس …

پایان نامه انگلیسی تاثیر مدیریت شکایت در حفظ مشتریان

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر مدیریت شکایت در حفظ مشتریان …

پایان نامه انگلیسی بررسی بازاریابی از دست رفته از تغییر رهبری: از نفوذ رهبری و بهبود عملکرد آن: مطالعه پدیدار شناختی

عنوان انگلیسی پایان نامه: EXPLORING MARKETING’S LOSS OF INFLUENCE TO …

پایان نامه انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی: مطالعه موردی دولت ترکیه

عنوان انگلیسی پایان نامه: Strategic planning in the public sector: …

پایان نامه انگلیسی توسعه پایدار در مقیاس کوچک: یک مطالعه کیفی از توسعه پایدار شرکت های کوچک و متوسط سوئدی

عنوان انگلیسی پایان نامه: Small Scale Sustainability: A Qualitative Study …

0