×

مدیریت استراتژیک (مارکتینگ پلن) نانوایی ارگانیک

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک (مارکتینگ پلن) نانوایی ارگانیک سال انتشار: ۲۰۱۸ …

مدیریت استراتژیک شرکت فروش لباس به سلیقه مشتری

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت فروش لباس به سلیقه مشتری برای …

مدیریت استراتژیک گل فروش

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک گل فروش سال انتشار: ۲۰۲۳  فرمت: Word …

مدیریت استراتژیک پروژه استارت آپی اپلیکیشن بیکیوت

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک پروژه استارت آپی اپلیکیشن بیکیوت سال انتشار: …

مدیریت استراتژیک پروژه استارت آپی عروس مجانی

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک پروژه استارت آپی عروس مجانی سال انتشار: …

مدیریت استراتژیک خشکبار نمونه

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک (مارکتینگ پلن) خشکبار نمونه سال انتشار: ۲۰۲۰ …

مارکتینگ پلن خرده فروشی تزئینات داخلی نمایشگاه LLC

عنوان پروژه: مارکتینگ پلن خرده فروشی تزئینات داخلی نمایشگاه LLC …

0