×

مدیریت استراتژیک شرکت آمازون (Amazon.com)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت آمازون فرمت: Word ،PDF تعداد …

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت همراه پرداخت

عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک شرکت همراه پرداخت سال انتشار: ۱۴۰۲ …

مدیریت استراتژیک شرکت ساختمانی معلم

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت ساختمانی معلم فرمت: Word ،Pdf …

کاربرگ مدیریت استراتژیک گروه ملی صنعتی فولاد ایران

عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک گروه ملی صنعتی فولاد ایران سال …

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت گلرنگ

عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک شرکت گلرنگ سال انتشار: ۱۴۰۲ فرمت: …

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت ایرانخودرو

عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک شرکت ایرانخودرو سال انتشار: ۱۴۰۲ فرمت: …

مدیریت استراتژیک شرکت توسعه تجارت طلایی توس

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت توسعه تجارت طلایی توس فرمت: …

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت نوین نان

عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک شرکت نوین نان سال انتشار: ۱۴۰۲ …

مدیریت استراتژیک شرکت زرین پال

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت زرین پال فرمت: Word ،Pdf، …

مدیریت استراتژیک شرکت استارباکس (Starbucks)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت استارباکس سال انتشار: ۲۰۲۲ فرمت: …

0