×

مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران مطالعه موردی …

مقاله فارسی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار …

مقاله فارسی رابطه خودشیفتگی و مدیریت بحران مدیران

عنوان مقاله: رابطه خودشیفتگی و مدیریت بحران مدیران  فرمت: Word  حجم …

0