×

مقاله متنی رایگان عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین

عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین تاب آوری زنجیره …

مقاله انگلیسی مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید عنوان انگلیسی …

مقاله امرالد: ارتباطات حرفه ای و تصمیم گیری سازمانی: مطالعه موردی نقش پزشک فنلاندی

عنوان انگلیسی مقاله: Communication Professionals and Organisational Decision-Making: A Finnish …

مقاله امرالد: دانش کسب و کار به عنوان عامل محدود موفقیت برای مدیران ارتباطات: نتایج یک نظرسنجی در زمینه های آلمانی زبان

عنوان انگلیسی مقاله: Business Knowledge as a Limited Success Factor …

مقاله امرالد: اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, …

مقاله امرالد: هدفمندی و انگیزش برای به اشتراک گذاری دانش

عنوان انگلیسی مقاله: Goal orientations and the motivation to share …

مقاله انگلیسی: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

عنوان انگلیسی مقاله: Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship …

مقاله Emerald: وفاداری مشتری به وب سایت مبتنی بر محتوا: مطالعه موردی سلامت خدمات آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: Customer loyalty to content based Web sites: …

مقاله امرالد: مقایسه ای بر روی مدل های کسب و کار الکترونیک از دیدگاه زنجیره ارزش

عنوان انگلیسی مقاله: A comparison of e-business models from a …

0