همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقاله ISI حسابرسی"

مقاله isi: توجه سرمایه گذاران به رده های بازار و نوسانات بازار: مطالعه موردی بازارهای نوظهور

مقاله isi: توجه سرمایه گذاران به رده های بازار و نوسانات بازار: مطالعه موردی بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی مقاله: Investor Attention to Market Categories and Market Volatility: The Case of Emerging Markets ترجمه عنوان مقاله: توجه سرمایه گذاران به رده های بازار و نوسانات ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ایجاد نقدینگی بانک، سیاست پولی و بحران های مالی

مقاله isi: ایجاد نقدینگی بانک، سیاست پولی و بحران های مالی

عنوان انگلیسی مقاله: Bank Liquidity Creation, Monetary Policy, and Financial Crises ترجمه عنوان مقاله: ایجاد نقدینگی بانک، سیاست پولی و بحران های مالی رشته: مالی و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

مقاله isi: اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

عنوان انگلیسی مقاله: The Effect of Information Literacy on Managerial Performance: The Mediating Role of Strategic Management Accounting and the Moderating Role of Self Efficacy ترجمه عنوان مقاله: اثر سواد ...

ادامه مطلب
مقاله امرالد: تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود

مقاله امرالد: تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of surplus free cash flow and audit quality on earnings management ترجمه عنوان مقاله: تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی بر ...

ادامه مطلب
مقاله امرالد: تاخیر حسابرسی، کیفیت درآمد در ارزش شرکت در ایالات متحده آمریکا

مقاله امرالد: تاخیر حسابرسی، کیفیت درآمد در ارزش شرکت در ایالات متحده آمریکا

عنوان انگلیسی مقاله: Abnormal audit delays, earnings quality and firm value in the USA ترجمه عنوان مقاله: تاخیر حسابرسی، کیفیت درآمد در ارزش شرکت در ایالات متحده ...

ادامه مطلب
مقاله امرالد: نقش ویژگی های کمیته حسابرسی در افشاگری های طرمایه فکری: شواهدی از مالزی

مقاله امرالد: نقش ویژگی های کمیته حسابرسی در افشاگری های طرمایه فکری: شواهدی از مالزی

عنوان انگلیسی مقاله: The Role of Audit Committee Attributes in Intellectual Capital Disclosures: Evidence from Malaysia ترجمه عنوان مقاله: نقش ویژگی های کمیته حسابرسی در افشاگری های ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: کیفیت سود و مشخصه های حسابرسی در مالکیت بازار کنسانتره

مقاله ISI: کیفیت سود و مشخصه های حسابرسی در مالکیت بازار کنسانتره

عنوان انگلیسی مقاله: Earnings Quality and Audit Attributes in High Concentrated Ownership Market ترجمه عنوان مقاله: کیفیت سود و مشخصه های حسابرسی در مالکیت بازار کنسانتره ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: اثر معیارهای کیفیت سود در هزینه آژانس: (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

مقاله ISI: اثر معیارهای کیفیت سود در هزینه آژانس: (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

عنوان انگلیسی مقاله: The Effects of Earnings Quality Criteria on the Agency Costs: (Evidence from Tehran Stock Exchange Market) ترجمه عنوان مقاله: اثر معیارهای کیفیت سود در هزینه آژانس: ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و حسابرسی خلاقانه: تحلیل موشکافانه ای از مورد عجیب شرکت سان بیم

مقاله ISI: تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و حسابرسی خلاقانه: تحلیل موشکافانه ای از مورد عجیب شرکت سان بیم

عنوان انگلیسی مقاله: Accounting fraud, business failure and creative auditing: A micro-analysis of the strange case of Sunbeam Corp ترجمه عنوان مقاله: تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

مقاله ISI: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

عنوان انگلیسی مقاله: Residual income risk, intrinsic values, and share prices ترجمه عنوان مقاله: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام رشته: مالی و ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس مطالعه لیستی از شرکت های غیر مالی پاکستان

مقاله ISI: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس مطالعه لیستی از شرکت های غیر مالی پاکستان

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non Financial listed Firms of Pakistan ترجمه عنوان مقاله: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی

مقاله ISI: بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی

عنوان انگلیسی مقاله: A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions ترجمه عنوان مقاله: بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید