همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقاله ISI اقتصاد"

مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

عنوان انگلیسی مقاله: The measurement and evaluation of the service quality through customers' satisfaction ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

مقاله isi: آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

عنوان انگلیسی مقاله: The effects of dynamic capabilities on value based pricing and export performance ترجمه عنوان مقاله: آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌ و کار و اقتصاد

مقاله isi: تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌ و کار و اقتصاد

عنوان انگلیسی مقاله: The Impacts of Robotics, Artificial Intelligence On Business and Economics ترجمه عنوان مقاله: تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌ و کار و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: کیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

مقاله isi: کیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی مقاله: Quality of Work Life: Scale Development and Validation ترجمه عنوان مقاله: کیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی رشته: رفتار ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

مقاله ISI: نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

عنوان انگلیسی مقاله: The Influence of the Social, Political and Economic Impact on Human Resources, as a Determinant Factor of Sustainable Development ترجمه عنوان مقاله: نفوذ اثرات سیاسی، ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

مقاله ISI: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

عنوان انگلیسی مقاله: Do market information processes improve new venture performance? ترجمه عنوان مقاله: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton

مقاله ISI: انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton

عنوان انگلیسی مقاله: Option pricing under the Merton model of the short rate ترجمه عنوان مقاله: انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton رشته: تحقیق در عملیات ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: مطالعه اکتشافی از عملکرد اقتصادی شرکت ها با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

مقاله ISI: مطالعه اکتشافی از عملکرد اقتصادی شرکت ها با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

عنوان انگلیسی مقاله: Exploratory study of the companies’ economic performance using a social customer relationship management ترجمه عنوان مقاله: مطالعه اکتشافی از عملکرد اقتصادی شرکت ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی: بخش دوم اندازه گیری روایی مدل ها

مقاله ISI: پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی: بخش دوم اندازه گیری روایی مدل ها

عنوان انگلیسی مقاله: Predictive models of safety based on audit findings: Part 2: Measurement of model validity ترجمه عنوان مقاله: پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی: بخش ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: ارتباط رضایتمندی از قیمت و عملکرد کسب وکار در صنعت لبنیات مالزی

مقاله ISI: ارتباط رضایتمندی از قیمت و عملکرد کسب وکار در صنعت لبنیات مالزی

عنوان انگلیسی مقاله: Linking price satisfaction and business performance in Malaysia's dairy industry ترجمه عنوان مقاله: ارتباط رضایتمندی از قیمت و عملکرد کسب وکار در صنعت ...

ادامه مطلب
مقاله انگلیسی ISI: اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی

مقاله انگلیسی ISI: اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی

عنوان انگلیسی مقاله: Measuring and comparing local sustainable development through common indicators: Constraints and achievements in practice ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و مقایسه توسعه ...

ادامه مطلب
مقاله انگلیسی ISI: بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی

مقاله انگلیسی ISI: بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry ترجمه عنوان مقاله: بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید