×

مقاله امرالد تاثیر اعتماد به برند و شناسایی نام تجاری در شرح نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: The influence of brand trust and brand …

مقاله امرالد بررسی شخصیت برند بر آگاهی از برند، اعتماد به برند و وفاداری به نام تجاری: برندهای مسئول در مقابل برندهای فعال

عنوان انگلیسی مقاله: Responsible brands vs active brands? An examination …

مقاله امرالد: کیفیت درک شده برند های آسیایی توسط مصرف کنندگان آمریکایی

عنوان انگلیسی مقاله: Perceived Quality of Asian Brands by U.S. …

0