×

مقاله انگلیسی مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید عنوان انگلیسی …

مقاله امرالد: مقایسه ای بر روی مدل های کسب و کار الکترونیک از دیدگاه زنجیره ارزش

عنوان انگلیسی مقاله: A comparison of e-business models from a …

0