طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پروپوزال مدیریتی"

پروپوزال تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی

پروپوزال تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی

عنوان پروپوزال: تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی رشته تحصیلی: تجارت ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی رابطه ادراک، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان

سفارش پروپوزال بررسی رابطه ادراک، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ادراک، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان رشته تحصیلی: منابع انسانی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 21 ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک مردم اصفهان

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک مردم اصفهان

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک مردم اصفهان رشته تحصیلی: بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 25 صفحه ؟ ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه هوش هيجاني و سبک هاي رهبري با هوش سازماني و مقاومت در برابر تغيير کارکنان

پروپوزال بررسی رابطه هوش هيجاني و سبک هاي رهبري با هوش سازماني و مقاومت در برابر تغيير کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه هوش هيجاني و سبک هاي رهبري با هوش سازماني و مقاومت در برابر تغيير کارکنان رشته تحصیلی: منابع انسانی مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان

پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان در شرکت دیجی کالا رشته تحصیلی: منابع انسانی مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغییر کارکنان تامین اجتماعی استان تهران

پروپوزال بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغییر کارکنان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغییر کارکنان تامین اجتماعی استان تهران رشته تحصیلی: روانشناسی، علوم ...

ادامه مطلب
پروپوزال درس روش تحقیق: بررسی رابطه تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان شرکت ایران خودرو

پروپوزال درس روش تحقیق: بررسی رابطه تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان شرکت ایران خودرو

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان شرکت ایران خودرو رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال تاثیر عوامل موثر بر خدمات انجام شده توسط کارکنان و رضایت مصرف کننده

پروپوزال تاثیر عوامل موثر بر خدمات انجام شده توسط کارکنان و رضایت مصرف کننده

عنوان پروپوزال: تاثیر عوامل موثر بر خدمات انجام شده توسط کارکنان و رضایت مصرف کننده مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی رشته تحصیلی: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش واسطه کاربرد سیستم برنامه ریزی بر تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر کارایی عملیاتی

پروپوزال بررسی نقش واسطه کاربرد سیستم برنامه ریزی بر تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر کارایی عملیاتی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه کاربرد سیستم برنامه ریزی بر تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر کارایی عملیاتی رشته تحصیلی: مدیریت منابع ...

ادامه مطلب
پروپوزال 28529: بررسی نقش مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی

پروپوزال 28529: بررسی نقش مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رشته تحصیلی: مدیریت منابع ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر افسردگی در بزرگسالان

سفارش پروپوزال بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر افسردگی در بزرگسالان

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر افسردگی در بزرگسالان: مطالعه موردی استان تهران رشته تحصیلی: منابع انسانی، روانشناسی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه

پروپوزال بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشترانی ایران رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری مقطع: ارشد ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید