×

پروپوزال بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه کد ۲۸۴۱

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه رشته تحصیلی: …

پروپوزال تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت …

پروپوزال بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی …

پروپوزال بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار …

پروپوزال رشته مالی: بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کمیته ی مدیریت ریسک در موسسات مالی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و …

پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط …

0