×

پروپوزال بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری کد ۲۰۵۱

عنوان پروپوزال: بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری …

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر به ترغیب مشتریان به دریافت خدمات بیمه ای: مطالعه موردی بیمه ایران

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل مؤثر به ترغیب مشتریان به دریافت خدمات …

پروپوزال نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند شرکت بیمه: مطالعه موردی بیمه ایران

عنوان پروپوزال:  نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند …

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر عملکرد بازاریابی مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر …

دانلود پروپوزال بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک و تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه تامین اجتماعی)

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک و تبلیغات دهان …

پروپوزال سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر: مطالعه موردی صنعت بیمه ایران

عنوان پروپوزال: سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه …

پروپوزال بررسی مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران شیراز

عنوان پروپوزال: بررسی مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی …

0