×

پرسشنامه کیفیت درک شده وبسایت

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت درک شده وبسایت فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه ساختار وب سایت اولیویرا و اوسر

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر ساختار وب سایت بر اعتماد مشتری …

پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت

هدف پرسشنامه: بررسی رضایت مشتری از قیمت فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه آمیخته بازاریابی ۷P

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (۷p) بر افزایش …

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف پرسشنامه: تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند فرمت: …

پرسشنامه آمیخته بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتری بانک

هدف پرسشنامه: آمیخته بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتری بانک …

پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

هدف پرسشنامه: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق …

پرسشنامه عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر …

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (۴c)

هدف پرسشنامه: سنجش آمیخته بازاریابی از نظر افراد  فرمت: Word …

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری …

0