طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پرسشنامه بازاریابی"

پرسشنامه علاقه به برند ژو 2020

پرسشنامه علاقه به برند ژو 2020

هدف پرسشنامه: علاقه مصرف کننده به برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و یک مولفه (علاقه به برند) می باشد. √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

هدف پرسشنامه: بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند با نقش میانجی ارزش ویژه برند جهانی فرمت: Word ?تعداد سوال: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات چاپی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 6 مولفه  (آشنایی با ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: میزان بهره گیری شرکت از استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی فرمت: Word ?تعداد سوال: 11 سوال و 1 مولفه و 5 زیر مولفه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری از طریق ارزش ویژه برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: سنجش عملکرد بازاریابی شرکت ازاستراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی فرمت: Word ?تعداد سوال: 50 سوال و 5 مولفه (حوزه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بهره گیری شرکت استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی $$$ قیمت: 10.000 تومان فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 4 مولفه (مبادله ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک فرمت: Word ?تعداد سوال: 53 سوال و  11 مولفه و 5 زیر مولفه دارد √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ساختار وب سایت اولیویرا و اوسر

پرسشنامه ساختار وب سایت اولیویرا و اوسر

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر ساختار وب سایت بر اعتماد مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 23سوال و 2 مولفه (ساختار سایت و اعتماد مشتری) √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مدل کسب و کار صنعت آرایشی

پرسشنامه مدل کسب و کار صنعت آرایشی

هدف پرسشنامه: طراحی مدل کسب و کار صنعت آرایشی با رویکرد حذف انبار فرمت: Word ?تعداد سوال: 35 سوال و 4 مولفه (محصول، رابط مشتری، مدیریت زیر ...

ادامه مطلب
پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

هدف پرسشنامه: بررسی درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه‌ی آنان فرمت: Word ?تعداد سوال: 32 سوال و 6 مولفه که در ذیل شرح داده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر تصویر و شهرت شرکت بر ایجاد وفاداری مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید