×

پرسشنامه علاقه به برند ژو ۲۰۲۰

هدف پرسشنامه: علاقه مصرف کننده به برند فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

هدف پرسشنامه: بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه …

پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین استفاده از کدهای پاسخ سریع …

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: میزان بهره گیری شرکت از استراتژی های بازاریابی …

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی …

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: سنجش عملکرد بازاریابی شرکت ازاستراتژی های بازاریابی در …

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بهره گیری شرکت استراتژی های بازاریابی شبکه های …

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک …

پرسشنامه ساختار وب سایت اولیویرا و اوسر

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر ساختار وب سایت بر اعتماد مشتری …

پرسشنامه مدل کسب و کار صنعت آرایشی

هدف پرسشنامه: طراحی مدل کسب و کار صنعت آرایشی با …

0