طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی فرمت: Pdf ?تعداد سوال: 17 سوال و 5 مولفه (ارزیابی پیامد، ارزیابی فرآیند، ارزیابی دارائی محسوس، ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت درک شده وبسایت

پرسشنامه کیفیت درک شده وبسایت

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت درک شده وبسایت فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 4 مولفه (ظاهر سایت، کیفیت محتوا، محتوای ویژه، کفایت فنی) √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19 فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و دارای 3 مولفه عوامل فردیف سازمان و محیطی √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عدالت سازمانی چستر کد 356

پرسشنامه عدالت سازمانی چستر کد 356

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 26 سوال و دارای 3 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت کد 258

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت کد 258

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و دارای 3 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد 201

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد 201

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 4 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: دارد   عدالت ...

ادامه مطلب
پرسشنامه علاقه به برند ژو 2020

پرسشنامه علاقه به برند ژو 2020

هدف پرسشنامه: علاقه مصرف کننده به برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و یک مولفه (علاقه به برند) می باشد. √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

هدف پرسشنامه: بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند با نقش میانجی ارزش ویژه برند جهانی فرمت: Word ?تعداد سوال: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان فرمت: Word ?تعداد سوال: 38 سوال و 2 مولفه و 6 زیر مولفه (کیفیت خدمات(ابعاد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات چاپی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 6 مولفه  (آشنایی با ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: میزان بهره گیری شرکت از استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی فرمت: Word ?تعداد سوال: 11 سوال و 1 مولفه و 5 زیر مولفه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری از طریق ارزش ویژه برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید