×

لیست پرسشنامه های سایت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید. …

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

هدف پرسشنامه: بررسی هوش سازمانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴۹ …

پرسشنامه عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس

هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی …

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Oregon and Kanovsky)

هدف پرسشنامه: رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه مدیریتی عملکرد شغلی پاترسون

هدف پرسشنامه:  اندازه گیری عملکرد کارکنان را در حوزه ی …

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی فرمت: Pdf ?تعداد سوال: …

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه کیفیت درک شده وبسایت

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت درک شده وبسایت فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹ فرمت: …

پرسشنامه عدالت سازمانی چستر کد ۳۵۶

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۶ …

0