همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقاله متنی مدیریت آموزشی"

مقاله متنی سه بعد شخصيت آيزنک

مقاله متنی سه بعد شخصيت آيزنک

مقاله سه بعد شخصیت آیزنک سه بعد شخصیت آیزنک هانس آیزنک، روان شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد: 1) ...

ادامه مطلب
مقاله متنی مفهوم مدرسه هوشمند

مقاله متنی مفهوم مدرسه هوشمند

مفهوم مدرسه هوشمند مدرسه هوشمند مدرسه هوشمند مدرسه فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه و شبکه می‌باشد، محتوای ...

ادامه مطلب
مقاله متنی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

مقاله متنی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان یک نظریه کامل انگیزش باید از چند دسته از متغیرها که تشکیل موقعیت کار را میدهند سخن به میان آورد. نخست ...

ادامه مطلب
مقاله متنی خواص و عوامل موثر انگیزش

مقاله متنی خواص و عوامل موثر انگیزش

خواص اساسی انگیزه ها به طور کلی شرایط ایجاد کننده انگیزه ها در نحوه بروز آن اثر دارد، از طرف دیگر وجود انگیزه در آدمی ایجاد نیرو می کند. ...

ادامه مطلب
مقاله متنی پرخاشگری

مقاله متنی پرخاشگری

پرخاشگری پرخاشگری، مفهوم بسیار پیچیده ای است. این رفتار، از یک سو، زیر تأثیر عوامل موقعیتی و روان شناختی است و از سوی دیگر، عوامل ژنتیک و ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رابطه بین تفكر انتقادی و تفكر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفكر خلاق

مقاله متنی رابطه بین تفكر انتقادی و تفكر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفكر خلاق

رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خلاق تفکر انتقادی، پیچیده و چند بعد است و بسیاری از مهارتهای لازم برای ...

ادامه مطلب
مقاله متنی ابعاد شناختی و عاطفی تفكر انتقادی

مقاله متنی ابعاد شناختی و عاطفی تفكر انتقادی

ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی طبق نظر گروه دلفی تفکر انتقادی ترکیبی از مهارت‌های شناختی و منش‌های عاطفی است. فاشیون و فاشیون (1998) ...

ادامه مطلب
مقاله متنی مهارت های ویژه در تفكر انتقادی

مقاله متنی مهارت های ویژه در تفكر انتقادی

مهارت های ویژه در تفكر انتقادی - تمركز بر روی سئوال ها - تحلیل استدلال ها - پرسیدن سئوالها و جواب دادن به آنها برای روشن ساختن موضوع تفكر ...

ادامه مطلب
مقاله متنی ویژگی‌های تفكر انتقادی

مقاله متنی ویژگی‌های تفكر انتقادی

ویژگی‌های تفکر انتقادی وید (1995) هشت ویژگی را برای تفکر انتقادی بیان می‌دارد. تفکر انتقادی درگیر سئوال پرسیدن و تعریف مشکل،‌ آزمون ...

ادامه مطلب
مقاله متنی تعاریف و ادبیات موضوعی تفكر انتقادی

مقاله متنی تعاریف و ادبیات موضوعی تفكر انتقادی

تفكر انتقادی در مورد واقعیت های مربوط به اهمیت تفكر و آموزش مهارت های تفكر انتقادی و نوشتن تحلیلی، می‌توان گفت كه یكی از اهداف اساسی ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید