کتاب الکترونیکی یادداشت های سخنرانی سیستم های اطلاعات و سازمان

[stextbox id=”grey” caption=”کتاب” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false” float=”true” width=”210″]http://modir3-3.ir/book/book01.png[/stextbox]

عنوان انگلیسی کتاب:

Lecture Notes in Information Systems and Organisation

عنوان فارسی کتاب: یادداشت های سخنرانی سیستم های اطلاعات و سازمان

$$$: ۵۵۰۰ تومان

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۳.۰۵۵ KB

 دانلود جزییات کتاب

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب کتاب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ERP Future 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Felix Piazolo and Michael Felderer
Part I Keynotes
Crossing the Boundaries: e-Invoicing/e-Procurement
as Native ERP Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Christian Huemer, Marco Zapletal and Philipp Liegl
Returning Lost Elements in the Sales Process: Manum Dare . . . . . . . 19
Richard Mayr
Part II Future Tools
Fact Based Modeling in the Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Peter Bollen
How Lean Management Tools are Supported by ERP-Systems:
An Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Martin Adam, Stephan Schäffler and Anna Braun
Part III Business Process Models
Refinement of BPMN 2.0 Inclusive and Complex Gateway
Activation Concept Towards Process Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jan Kubovy and Josef Küng
On the Trade-Off Between Flexibility and Extensionality
in the Decomposition of Business Process Models . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dirk Draheim
Business Process Management for Knowledge Work:
Considerations on Current Needs, Basic Concepts and Models . . . . . . 79
Dagmar Auer, Stefan Hinterholzer, Jan Kubovy and Josef Küng
Part IV Requirements Engineering and Testing of ERP Systems
Towards Collaborative Requirements Engineering Tool
for ERP Product Customization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Boban Celebic, Ruth Breu, Michael Felderer and Florian Häser
Design of a Questionnaire on Testing in ERP Projects . . . . . . . . . . . . 109
Michael Felderer and Johannes Keckeis
Part V Open Source
Conception of a Novel Open Source Environmental Management
Information System Design to Assess the Availability
of Resources: Status Quo and Directions for Future Research . . . . . . 121
Stefan Bensch, Ralph Andris, Dennis Stindt and Axel Tuma
Integration of Open Source Systems for SME . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Hans-Peter Steinbacher and Philipp Althaler
Part VI ERP Training
ERP-End-User Training Through E-Learning: What Should
the User Focus On?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Lukas Paa and Felix Piazolo
Is There an Impact of ERP Learners Training Behavior
on Acquired Skills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Lukas Paa, Kurt Promberger and Felix Piazolo
Part VII Mobility for Business Applications
Positive Impacts of Private Smartphone Experience
on Satisfaction with Business Applications: A Counter-Evidence . . . . . 173
Corinna Fohrholz, Christian Lambeck and Norbert Gronau
owards an End-User Development Tool for Mobile
ERP Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Marcus Homann, Vassilena Banova, Holger Wittges and Helmut Krcmar
Part VIII Cultural Issues in ERP Systems
Considering Cultural Issues of ERP System Utilization:
A Company-Based Perspective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Kayo Iizuka, Yoshitaka Taguchi and Chihiro Suematsu
Part IX Implementations Strategies and Concepts
Weaving Social Software Features into Enterprise Resource
Planning Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Dirk Draheim, Michael Felderer and Viktor Pekar
A Generic Model for Selecting an ERP Implementation Strategy . . . . 239
Enzo F. Berger
Integrated Campus Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Martin Plümicke
Part X Public Sector
Public Sector Performance Management: Evaluating
the Organisational Outcome of a Business Intelligence Based
Budget Information System in the Context of a Federal Ministry . . . . 263
Philipp Otto and Norbert Schlager-Weidinger

[/stextbox]

125 بازدید