مقاله متنی پیشرفت در کاربرد بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی و موضوعات اجتماعی

پیشرفت در کاربرد بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی و موضوعات اجتماعی

مقاله متنی پیشرفت در کاربرد بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی و موضوعات اجتماعی

بازاریابی اجتماعی

مفهوم تنظیم خانواده و سلامت باز تولید شده به عنوان یکی از اساسی ترین کانون های تلاش های بازاریابی اجتماعی در سراسر دنیا شناخته شده است. همچنین توجهات بسیار گسترده ای به سلامت کودک و مادر، کنترل بیماری اسهال، افزایش تقاضا و دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت، پیشگیری از ایدر و کنترل مالاریا داده شده است. بازاریابی اجتماعی محصولات مربوط به انواع کاندوم های تنظیم خانواده و پیشگیری ایدز، …. توسط قیمت گذاری هایی که انجام شده است که معمولا از طرف اسپانسرهای این برنامه ها مقدار قابل توجهی یارانه به آنها تعلق گرفته است. به دلیل وجود چنین رویکردی به خرید و فروش محصولات، این بازاریاب های اجتماعی به قوی ترین حامیان علامت های تجاری، استراتژی های قیمت گذاری و شبکه های توزیع به عنوان عوامل هسته ای بازاریابی اجتماعی، تبدیل شده اند.

در نمونه های پیش ساخته شده برای خدمات تنظیم خانواده، حق امتیاز اجتماعی از روش های بلند مدت و مراقبت های سلامتی گسترده حمایت می کند و مستلزم درگیری سلسله ای از تامین کنندگان سلامتی می باشد. شبکه های تامین کنندگان یا امتیازدهندگان، در وبقع تولید کنندگان خدمات در سیستم کلینیکی هستند. آنها به خلق خدمات استانداردی تحت عنوان فرانشیز (‌حق امتیاز) می پردازند، نتیجه شبکه ای از تامین کنندگان خدمات است که به ارائه مجموعه ای از خدمات همسان با هزینه های از پیش تعریف شده و با کیفیت می پردازند.

این رویکرد به بازاریابی اجتماعی به حدی نافذ و فراگیر است که اغلب به عنوان توزیع و ارتقا اجناس مناسب در سطح قیمت تعدیل شده نیز توصیف شده است. در حقیقت، برای بسیاری از اعطا کنندگان، شاغلین و منتقدان رویکرد بازاریابی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، قیمت محصولات و خدمات، یکی از عوامل  بحرانی آمیخته بازاریابی می باشد.

ترجمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

منبع: Modir123.com

205 بازدید