پیشرفت در كاربرد بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی و موضوعات اجتماعی

مقاله متنی پیشرفت در كاربرد بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی و موضوعات اجتماعی

بازاریابی اجتماعی

مفهوم تنظیم خانواده و سلامت باز تولید شده به عنوان یكی از اساسی ترین كانون های تلاش های بازاریابی اجتماعی در سراسر دنیا شناخته شده است. همچنین توجهات بسیار گسترده ای به سلامت كودك و مادر، كنترل بیماری اسهال، افزایش تقاضا و دسترسی به خدمات با كیفیت سلامت، پیشگیری از ایدر و كنترل مالاریا داده شده است. بازاریابی اجتماعی محصولات مربوط به انواع كاندوم های تنظیم خانواده و پیشگیری ایدز، …. توسط قیمت گذاری هایی كه انجام شده است كه معمولا از طرف اسپانسرهای این برنامه ها مقدار قابل توجهی یارانه به آنها تعلق گرفته است. به دلیل وجود چنین رویكردی به خرید و فروش محصولات، این بازاریاب های اجتماعی به قوی ترین حامیان علامت های تجاری، استراتژی های قیمت گذاری و شبكه های توزیع به عنوان عوامل هسته ای بازاریابی اجتماعی، تبدیل شده اند.

در نمونه های پیش ساخته شده برای خدمات تنظیم خانواده، حق امتیاز اجتماعی از روش های بلند مدت و مراقبت های سلامتی گسترده حمایت می كند و مستلزم درگیری سلسله ای از تامین كنندگان سلامتی می باشد. شبكه های تامین كنندگان یا امتیازدهندگان، در وبقع تولید كنندگان خدمات در سیستم كلینیكی هستند. آنها به خلق خدمات استانداردی تحت عنوان فرانشیز (‌حق امتیاز) می پردازند، نتیجه شبكه ای از تامین كنندگان خدمات است كه به ارائه مجموعه ای از خدمات همسان با هزینه های از پیش تعریف شده و با كیفیت می پردازند.

این رویكرد به بازاریابی اجتماعی به حدی نافذ و فراگیر است كه اغلب به عنوان توزیع و ارتقا اجناس مناسب در سطح قیمت تعدیل شده نیز توصیف شده است. در حقیقت، برای بسیاری از اعطا كنندگان، شاغلین و منتقدان رویكرد بازاریابی اجتماعی در كشورهای در حال توسعه، قیمت محصولات و خدمات، یكی از عوامل  بحرانی آمیخته بازاریابی می باشد.

ترجمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

منبع: Modir123.com

مطالب مرتبط