مقاله انگلیسی آیا تعهدات برون ترازنامه ای با حق الزحمه حسابرسی همبستگی دارد؟

عنوان انگلیسی مقاله:

ARE OFF-BALANCE SHEET OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH AUDIT FEES?

ترجمه عنوان مقاله: آیا تعهدات برون ترازنامه ای با حق الزحمه حسابرسی همبستگی دارد؟

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۲۰۰۶

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۴۶ صفحه

منبع: George Mason University

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

 

چکیده

نقش بدهی های برون ترازنامه ای و قصور حسابرسان در عدم پوشش آنها بعد از رسوایی های اخیر حسابداری احیا شد. این مقاله همبستگی بین حق الزحمه حسابرسی و دو نوع از تعهدات برون ترازنامه ای (اجاره عملیاتی و تعهدات بازنشستگی) را بررسی می کند. ما فهمیدیم که هم  تعهدات بازنشستگی و هم اجاره های عملیاتی با حق الزحمه حسابرسی همبستگی دارند.  ما این نتایج را این گونه تفسیر می کنیم که عدم شناسایی تعهدات اجاره ای و بازنشستگی نشان دهنده ریسک ذاتی هستند و بالقوه می تواند ریسک صورت های مالی اشتباه را افزایش دهد، بنابراین توجه و تلاش بیشتری را از سوی حسابرس طلب می کند که این خود موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

Abstract
The role of off-balance sheet liabilities and auditors’ failure in uncovering them has received much attention in the wake of the recent accounting scandals. This study examines the association between audit fees and two types of off-balance sheet obligations – operating leases and pensions obligations. We find that both pensions and lease obligations are associated with audit fees. We interpret these results as evidence that unrecognized pension and lease obligations represent inherent risk and could potentially increase the risk of misstated financial statements and thus, call for increased attention and effort on the part of the auditor and therefore, audit fees are higher.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

165 بازدید