عنوان پروژه: کمپین تبلیغاتی شرکت فولکس

فرمت: pdf ،Powerpoint

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: 82 صفحه

پروژه کمپین تبلیغاتی شرکت فولکس

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست سر تیترهای کمپین تبلیغاتی شرکت فولکس

 • کمیپین آنلاین
 • ایده های خلاقانه
 • استراتژی رسانه
 • ضریب نفوذ در رسانه
 • ضریب نفوذ انواع تبلیغات محیطی در بین مخاطبان
 • ضریب شبکه های تلویزیونی بر مخاطبان هدف
 • ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی
 • استراتژی ارتباطی برند
 • بخش بندی فولکس بر اساس کهن الگوها
 • انتخاب رسانه
 • زمان بندی و اجرا
 • ایده های تبلیغاتی مختلف در فازهای باز و بسته
 • ایده های تلویزیونی
 • رسانه های پیشنهادی
  و …

80 صفحه Powerpoint و Pdf

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کمپین تبلیغاتی شرکت فولکس

شرح مساله

هدف اصلی: معرفی محصولی و ایجاد آگاهی برند

هدف:

 • ایجاد آشنایی نسبت به برند
 • ترغیب مشتری به خرید خودروهای شرکت

دستور کار:

برنامه ارتباطی تا پایان سال در چند فاز اجرای کمپین

 

استراتژی ارتباطی برند

مخاطبان هدف

افراد بین سنین 30 تا 55 سال به عنوان جامعه آماری در نظر گفته شده اند.

ویژگی های مخاطبان هدف

http://modir3-3.ir/images/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86.png

 • جنسیت: مرد و زن
 • سنین: 30  الی 55 سال
 • قشر فعال جامعه

استراتژی ارتباطی برند

بخش بندی گروه های استراتژیک بر اساس کهن الگوها

با توجه به بخش بندی کهن الگوهای برند، شرکت فولکس وافگن جزء گروه عادی قرار می گیرد.

استراتژی رسانه

فازبندی کمپین

 • فاز اول: معرفی محصولات جدید فولکس در 2 مرحله ارائه پیام بسته و باز
 • فاز دوم: پروموشن جهت خرید محصولات جدید فولکس
 • فاز سوم: یادآوری برند

استراتژی رسانه

انتخاب استراتژی

با توجه به اهداف بازاریابی، استراتژی ارتباطی، ویژگی های مخاطبان هدف و در راستای افزایش آگاهی نسبت به برند، از استراتژی پراکندگی در نقاط تماس با مخاطبان استفاده شده است.

 • دوره اجرای کمپین از اوایل آوریل تا اواخر سپتامبر سال 2021 خواهد بود.
 • با توجه به اهداف برند، برنامه ریزی برآورد بودجه صورت قرار گرفته است.
 • در این مرحله پیام رونمایی و ایجاد آگاهی نسبت به برند در فاز 1 انجام شده است و طراحی پیام مناسب جهت اکران در فازهای بعدی با ارزیابی بازخوردها نسبت به فاز 1 تدوین خواهد شد.

پروژه های مشابه مدیریت استراتژیک

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225