عنوان پروژه: شرکت پخش مواد غذایی رویان

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 4 صفحه

فرمت: Pdf ،word

حجم فایل: 245 KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”لیست اطلاعات فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هوش تجاری

پیادهسازی هوش تجاری: هوش تجاری (BI) یا هوش كسب و كار، مجموعه اي از نظريات، روش ها، فرايندها، معماري ها و فناوري هايي است كه براي بدست آوردن اطلاعات مفيد و معنادار استفاده مي شود. هوش تجاري مقادير بزرگي از اطلاعات را براي شناسايي و توسعه فرصت هاي جديد بكار مي گيرد. بهره بردن از فرصت هاي جديد و اعمال يك استراتژي اثربخش مي تواند مزيت بازار رقابتي و پايداري بلندمدت به ارمغان بياورد.

حجم زيادي از داده ها در پايگاه داده ه ا انباشته و ذخيره مي شوند و روند افزايش آن همچنان ادامه دارد به گونه اي كه داده هاي در دسترس هر 5 سال دو برابر مي شود. تحقيقات انجام يافته نشان از آن دارد كه سازمانها امروزه تنها بخش كوچكي از داده ه ايشان را براي تحليل استفاده مي نمايند. در يك دهه گذشته تقريبا تمامي سازمانها، بر روي تكنولوژي اطلاعات اعم از نرم افزار و سخت افزار سرمايه گذاريهاي بسياري كرده اند.

امروزه به علت پيشرفت و گسترش در هرشاخه از علم و دانش، هر نوع سازماني با رقابت شديد مواجه است سازمانها براي موفقيت نيازمند دسترسي سريع و آسان به اطلاعاتي درباره مشتريان، امورمالي، شرايط بازار خارجي هستند. بر اين اساس اطلاعات، خون زندگي اقتصاد ديجيتال است، و تسلط بر فناوريهاي جديدي مانند هوش تجاري در كسب و كارها يك ضرورت است. هوش تجاري جنبهاي از هوش به شمار مي رود كه برطبق آن توانايي بالقوه افراد در شناسايي فرصتهاي تجاري، توفيق بر رقيبان، بهرهگيري مناسب از امكانات موجود، برنامه ريزي مالي مناسب، تعيين مي شود.

پیادهسازی هوش تجاری (BI) در شرکت

شرکت با رعایت 5 مرحله زیر اقدام به پیادهسازی هوش کسب و کار نموده است.

  • شناسايي اطلاعات هوشمند مورد نياز سازمان
  • استخراج و جمع آوري داده ها از منابع اطلاعاتي موجود
  • متمرکز کردن و سازماندهي داده ها در يک انبار اطلاعاتی
  • فراهم کردن ابزار تحليلي مناسب و نمايش نتايج
  • انجام عملیات

پروپوزال های آماده

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

 

مطالب مرتبط