پروژه تفاوت های سازمان غیررسمی و رسمی، سیر تحویل نظام اداری

عنوان پروژه:تفاوت های سازمان غیررسمی و رسمی، سیر تحویل نظام اداری و تقسیمات کشور تعداد نمایندگان

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱ صفحه

فرمت: Pdf ،word

حجم فایل: ۲۴۴ KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”لیست اطلاعات فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • تفاوت های سازمان غیررسمی و رسمی
 • سیر تحول نظام اداری کشور
 • تفاوت های سازمان غیررسمی و رسمی
 • چگونگی ایجاد
 • ماهیت
 • سازماندهی
 • قدرت
 • ساختار
 • اعضا
 • ارتباطات
 • هدف
 • سیر تحول نظام اداری کشور
 • الف ـ برنامه پنج ساله اول توسعه(۱۳۷۳ ـ ۱۳۶۸)
 • ب ـ برنامه پنج ساله دوم توسعه(۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۴)
 • ج ـ برنامه پنج ساله سوم توسعه(۱۳۸۳ ـ ۱۳۷۹)
 • د ـ برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۴)
 • هـ‌ ـ برنامه پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)
 • و ـ برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶)
 • تقسیمات کشور تعداد نمایندگان
 • موانع خصوصی سازی در ایران
 • ۱) عدم شفافیت و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت
 • ۲) پائین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیرمولد
 • ۳) تأثیر خصوصی سازی به اشتغال
 • ۴) مقاومت مدیران دولتی
 • ۵) پائین بودن نرخ سودآوری شرکت های دولتی
 • ۶) عدم آمادگی بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی
 • ۷) عدم شفافیت اطلاعات شرکت ها و مشکلات قیمت گذاری شرکت ها
 • آیا گروه دوستان یا اصطلاحاً بحث های پارتی بازی و باندبازی صورت و نمود منفی از روابط غیر رسمی در سازمان است؟ نظرتان در روابط غیر رسمی در سازمان چیست و چند کتاب در این زمینه مطالعه کردید؟
 • منابع

تفاوت های سازمان غیررسمی و رسمی

تفاوت های اساسی بین سازمانهای رسمی و غیررسمی وجود دارد. سازمانهای رسمی جهت دستیابی به اهداف خاصی متمرکز هستند. سازمانهای غیر رسمی بیشتر به سمت نیازهای روانشناختی انسان گرایش دارند. غالباً، سازمانهای رسمی بیشتر از سازمانهای غیررسمی در معرض دید عموم قرار دارند. سازمانهای غیررسمی می توانند در درون سازمانهای رسمی تشکیل شده و همچنین با گذشت زمان رسمی شوند(لمیری و مانگالاگیو، ۲۰۰۹).

تفاوت های اصلی بین یک سازمان غیررسمی و رسمی سطوح ساختار و سلسله مراتب است که نحوه تعامل اعضا را تعیین می کند. سازمان های رسمی ساختار بیشتری دارند و بر اساس زنجیره های فرماندهی به اقتدار اعتماد می کنند. سازمانهای غیر رسمی به سلسله مراتب اقتدار یا فرایندهای داخلی ساختار یافته احتیاج ندارند. آنها برای رسیدن به اهداف خاص مانند یک سازمان رسمی تشکیل نشده اند (همان).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر: 09120323225

 

250 بازدید