پروژه تدوین نقشه استراتژی مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)

عنوان پروژه: تدوین نقشه استراتژی مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)

تعداد صفحه: ۲۵ صفحه

فرمت: word و pdf

 

مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

یکی از مدل‌هایی که امروزه به‌منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها استفاده می‌شود، مدل کارت امتیازی متوازن یا BSC[۱] است. است که قابلیت ارزیابی یک سازمان یا سیستم از جهت‌های گوناگون را دارد. هم‌اکنون سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی بسیاری در دنیا، به‌منظور ارزیابی عملکرد و همچنین اجرای استراتژی‌های خود از مدل کارت امتیازی متوازن بهره می‌گیرند (میرمحمدی و ایزدخواه،۱۳۹۱). کاپلان و نورتون مدل BSC را به عنوان روشی برای ارزیابی عملکرد سازمان پیشنهاد نمودند. سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد بیشتر مبتنی بر شاخص‌های مالی هستند، در حالی که شرکت‌های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به شاخص‌های مالی متکی نیستند، بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر BSC؛ یعنی مشتری، فرایند‌های داخلی و یادگیری و رشد ارزیابی می‌کنند.

روش BSC یک چارچوب سنجش عملکرد که با مجموعه‌ای از مقیاس‌های مالی و غیر مالی، نگاهی کامل به عملکرد سازمان می‌اندازد. هنگامی که مدیران بر معیارهای اندازه‌گیری مالی عملکرد کوتاه مدت تأکید می‌ورزند. آن‌ها در واقع تمایل دارند فعالیت‌هایی مثل توسعه محصول جدید، بهبود فرایند و … را که حاوی منابع بلندمدت هستند، به خاطر سودآوری فعلی، سبک و سنگین کنند و این موضوع سرمایه‌گذاری را برای فرصت‌های رشد آتی محدود می‌کند. چنین اقداماتی از سوی مدیران نتیجه سیستم‌های ارزیابی عملکرد ضعیف بوده که فقط بر عملکرد مالی کوتاه مدت متمرکز است (عطار و همکاران،۱۳۹۰).

کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت

از آنجایی که در حقیقت بسیاری از سازمان‌ها از شاخص‌های اندازه‌گیری مالی و غیر مالی عملکرد فقط برای گرفتن بازخورهای تاکتیکی و کنترل فعالیت‌های جاری و دید بهبود کوتاه مدت استفاده می‌کنند، کارت امتیازی متوازن بر استفاده این شاخص‌ها به عنوان جزئی از یک سیستم اطلاعاتی برای کارکنان در تمامی سطوح سازمانی تأکید می‌کند. اهداف و شاخص‌های موجود در این مدل چیزی فراتر از مجموعه‌ای از شاخص‌های اندازه‌گیری مالی و غیرمالی هستند. این اهداف و شاخص‌ها در یک فرآیند بالا به پایین از مأموریت و راهبردهای واحدهای کاری مشتق شده‌اند.

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

257 بازدید