عنوان پروژه: تحلیل ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی گلکسی نوت 9

 فرمت: pdf & word

 حجم فایل: 1.090 KB

 قیمت: 10500 تومان

 

فهرست مطالب موجود در فایل

_ معرفی شرکت
_ نام محصول: گلکسی نوت 9
_ ویژگی محصول
_ مزیت رقابتی محصول
_ شعار محصول گلکسی نت 9
_ دلایل انتخاب محصول از سوی مشتری
_ کمپین های تبلیغاتی سامسونگ
– اهداف بازاریابی و فروش
_ اهداف کیفی محصول
_ وضعیت بازار
_ نوع مشتریان
_ رقبای محصول
_ رقبای و ادعاهای تبلیغاتی
_ اهداف و قالب تبلیغات
_ مناطق جغرافیایی مورد نظر تبلیغات
_ قالب تبلیغات
_ رویکرد تبلیغات
_ تواتر تبلیغاتی
_ رویکرد زمانی تبلیغ
_ رویکرد شکلی تبلیغات
_ لحن پیام پیشنهادی تبلیغات
_ رسانه های مورد نظر

10 صفحه word & pdf

تاریخچه شرکت

در این پروژه کلاسی ما به معرفی شرکت می پردازیم و محصول و نوع خدمات آن را معرفی و مزیت رقابتی و رزش های پیشنهادی محصول را ذکر خواهیم کرد. و در ادامه ادعاهای تبلیغاتی محصول و دلایل اصلی انتخاب آن را از سوی مشتری ذکر خواهیم نمود. همچنین اهداف بازاریابی و فروش و نوع مشتریان بازار هدف نیز در پروژه مشخص می گردد. رقبا و ادعاهای تبلیغاتی آن نیز بررسی و رسانه های مورد استفاده نیز مشخص می گردد و …

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی: 09120323225-09390959982

تماس با سایت مدیر 123