پروژه بوم مدل کسب و کار Ultimate software

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت Ultimate software

سال انتشار مدیریت استراتژیکصفحات: ۱ صفحه

فرمت: Word ،Pdf

حجم فایل: ۲.۲۳۰ KB

تعریف بوم مدل کسب و کار

این مدل یکی ازالزامات موفقیت سازمان می باشد. به طور کلی بوم مدل کسب و کار یک نمایش بصری از یک مدل کسب و کار است که تمام عوامل استراتژیک کلیدی را برجسته می کند. به عبارت دیگر، یک مرور کلی، جامع و کامل از عملکرد شرکت، مشتریان، جریان های درآمد و موارد دیگر است.

هدف از بوم مدل کسب و کار چیست؟

به غیر از ارائه یک نمای کلی از مدل کسب و کار، این بوم ها شرکت ها را قادر می سازند تا استراتژی خود را تجسم و تجزیه و تحلیل کنند. این شامل به‌روزرسانی مدل در حین تکامل شرکت، مانند تغییرات در بازار، جریان‌های جدید یا توسعه است. بوم مدل کسب و کار منبع مرکزی و مشترک دانش را فراهم می کند که از طریق آن هر بخش می تواند ورودی منحصر به فرد خود را از حوزه های مربوطه اضافه کند. این الگویی است که کسب و کار را تعریف می کند. به ویژه نحوه تعامل هر بخش با بخش های دیگر. به عنوان مثال، درک ارزش پیشنهادی، مشتری هدف و کانال هایی که از طریق آنها درگیر هستند، همه باید با هم تحلیل شوند.

روش دیگر، بوم مدل کسب و کار می تواند توسط سازمان ها برای برنامه ریزی، ارزیابی یا اجرای مدل های جدید به طور کلی استفاده شود. به این ترتیب، بوم موارد ضروری کلیدی را برجسته می کند و تضمین می کند که هیچ عامل حیاتی فراموش نمی شود. اگر بوم ناقص باشد، استراتژی مربوطه نیز ناقص است.

پروژه اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار برای سامانه ۱۱۸

فهرست مطالب

۱- بخش بندی مشتریان
۲- ارزش پیشنهادی
۳- کانالهای توزیع
۴- ارتباط با مشتریان
۵- جریان های در آمدی
۶- منابع کلیدی
۷- فعالیت های کلیدی
۸- شرکای کلیدی
۹- ساختار هزینه ها

۱ صفحه Word وPDF

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

79 بازدید