عنوان پروژه: بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت نایک

فرمت: Word & PDF

حجم فایل: 350 KB

تعداد صفحه تعداد صفحات: 13 صفحه

25000 تومان – خرید فایل

 

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.pngمدیریت استراتژیک شرکت نایک

فهرست مطالب موجود در فایل

فهرست فایل بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع نایک

 • مقدمه
 • شرکت نایک
 • شعار نایکی
 • انواع بخش بندی بازار
 • متغیرهای جغرافیایی
 • متغیرهای جمعیت ‌شناختی
 • عوامل روان‌شناختی
 • عوامل رفتاری
 • اين شرکت از کدام يك از رويكردهاي بخش بندي بازار استفاده مي کند؟
 • به نظر شما کدام يك از رويكردهاي بخش بندي بازار بهترين رويكرد براي اين محصول است؟
 • چرا اين رويكرد را به ديگر رويكردها ترجيح مي دهيد؟
 • دو بازار هدف برتر براي اين محصول انتخاب کنيد و توضيح دهيد چرا اين بازارها جذابيت دارند؟
 • اين شرکت چگونه محصولاتش را موقعيت يابي مي کند؟ پيشنهاد شما چيست؟
 • اين شرکت از چه برنامه هايي براي ارتباط بهتر با مشتري استفاده مي کند؟ پيشنهاد شما چيست؟
 • اين شرکت از چه عناصر آميخته ترفيعي استفاده مي کند؟ پيشنهاد شما چيست؟
 • فروش شخصی نایک
 • بازاریابی مستقیم
 • پیشنهاد شما به کدام نوع از آمیخته ترفیع می باشد؟
 • منابع

توضیحات

آمیخته ترفیع

بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع نایک: در يک بازار پويا فعاليت های بازاريابي به جای ايجاد تقاضا، اغلب درصدد تاثير گذاری بر روی مصرف کنندگان و خريداران مي باشند (کاتلر و آرمسترانگ). اميخته بازاريابي که آن را با نام 4p نيزمي شناسند، شامل محصول، ترفيع، مكان و  توزيع  مي  باشد(فان، 2015).اميخته  ترفيع  يكي  از  عناصر  آميخته  بازاريابی است که توسط بازاريابان برای رسيدن به اهداف شرکت مورد استفاده درار مي گيرد و شامل مولفه های تبليغات، پيشبردفروش، فروش شخصي، روابط عمومي و  بازاريابي  مستقيم  است (کاتلر و وبون، 2013).

ترفيع  در برگيرنده فعاليت هايي است که شرکت يا سازمان  انجام مي ده تا ارزش محصول توليدی يا خدمت خود را به خريداران و مصرف کنندگان شناسانده  و در نتيجه ميزان فروش خود را افزايش دهد (ورما، 2015). و مي توان گفت، ترفيع يک عنصر کليدی از آميخته بازارايابي  است که به طور  گسترده  ای  برای  حفظ  مزيت،  افزايش  فروش  و  تحريک  مصرف  کننده به  تصميم  گيری جهت  خريد، بكار می رود (سورش، 2015)

 

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

پشتیبانی سایت: 09120323225