پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته نایک

عنوان پروژه: بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت نایک

فرمت: Word & PDF

حجم فایل: ۳۵۰ KB

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۳ صفحه

 

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.pngمدیریت استراتژیک شرکت نایک

فهرست فایل بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع نایک

 • مقدمه
 • شرکت نایک
 • شعار نایکی
 • انواع بخش بندی بازار
 • متغیرهای جغرافیایی
 • متغیرهای جمعیت ‌شناختی
 • عوامل روان‌شناختی
 • عوامل رفتاری
 • این شرکت از کدام یک از رویکردهای بخش بندی بازار استفاده می کند؟
 • به نظر شما کدام یک از رویکردهای بخش بندی بازار بهترین رویکرد برای این محصول است؟
 • چرا این رویکرد را به دیگر رویکردها ترجیح می دهید؟
 • دو بازار هدف برتر برای این محصول انتخاب کنید و توضیح دهید چرا این بازارها جذابیت دارند؟
 • این شرکت چگونه محصولاتش را موقعیت یابی می کند؟ پیشنهاد شما چیست؟
 • این شرکت از چه برنامه هایی برای ارتباط بهتر با مشتری استفاده می کند؟ پیشنهاد شما چیست؟
 • این شرکت از چه عناصر آمیخته ترفیعی استفاده می کند؟ پیشنهاد شما چیست؟
 • فروش شخصی نایک
 • بازاریابی مستقیم
 • پیشنهاد شما به کدام نوع از آمیخته ترفیع می باشد؟
 • منابع

آمیخته ترفیع

بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع نایک: در یک بازار پویا فعالیت های بازاریابی به جای ایجاد تقاضا، اغلب درصدد تاثیر گذاری بر روی مصرف کنندگان و خریداران می باشند (کاتلر و آرمسترانگ). امیخته بازاریابی که آن را با نام ۴p نیزمی شناسند، شامل محصول، ترفیع، مکان و  توزیع  می  باشد(فان، ۲۰۱۵).امیخته  ترفیع  یکی  از  عناصر  آمیخته  بازاریابی است که توسط بازاریابان برای رسیدن به اهداف شرکت مورد استفاده درار می گیرد و شامل مولفه های تبلیغات، پیشبردفروش، فروش شخصی، روابط عمومی و  بازاریابی  مستقیم  است (کاتلر و وبون، ۲۰۱۳).

ترفیع  در برگیرنده فعالیت هایی است که شرکت یا سازمان  انجام می ده تا ارزش محصول تولیدی یا خدمت خود را به خریداران و مصرف کنندگان شناسانده  و در نتیجه میزان فروش خود را افزایش دهد (ورما، ۲۰۱۵). و می توان گفت، ترفیع یک عنصر کلیدی از آمیخته بازارایابی  است که به طور  گسترده  ای  برای  حفظ  مزیت،  افزایش  فروش  و  تحریک  مصرف  کننده به  تصمیم  گیری جهت  خرید، بکار می رود (سورش، ۲۰۱۵)

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

پشتیبانی سایت: 09120323225

318 بازدید