http://modir3-3.ir/images/startup-modir123.com.gif

نام پروژه: آموزش نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار تجاری

تعداد صفحه تعداد صفحات: 35 صفحه

  حجم فایل: 4.793 KB

فرمت: Word & Pdf

 

توضیحات

توضیحات

نوشتن طرح کسب و کار، کمک حال شما در دستیابی به اهداف کارآفرینی می باشد. یک طرح کسب و کار روشن و منطقی، راهنمای شما برای تاسیس یک شرکت موفق با اهداف شخصی و مالیتان است. همچنین این طرح می تواند دیگران از جمله بانک ها را برای سرمایه گذاری در آنچه را شما ایجاد می کنید متقاعد سازد.

بازار بالقوه

بازارهای بالقوه

1- بازار های بالقوه ای را برای کسب و کار خود تجزیه و تحلیل کنید. شما باید در نظر بگیرید که کدام بخش از جمعیت محلی و یا بین المللی به دنبال استفاده از محصولات یا خدمات شما هستند. این امر نباید از روی حدس گمان باشد و باید از روی تحقیقات دقیق و هوشمندانه صورت گرفته باشد. شما باید تجزیه و تحلیل ثانویه جمع آوری شده توسط ناطران تحلیل بازار، و همچنین تحقیق اولیه که خودتان از بازار جمع آوری کنید و با روش ها و مشاهداتتان، تجزیه و تحلیل کنید. لازم است موارد زیر را در نظر بگیرید:

  • آیا بازار مناسب برای محصول یا خدمات مورد نظر شما وجود دارد؟
  • مشتریان بالقوه شما در چه رده سنی هستند؟
  • آنها چوگنه زندگی می کنند؟
  • آیا محصول یا خدمات شما برای یک جمعیت قومی یا اقتصادی فعال است؟
  • آیا تنها افراد ثروتمند قادر به پرداخت آن خواهند بود؟
  • آیا مشتری ایده آل شما در نوع خاص محله یا منطقه زندگی می کند؟

اندازه بازار بالقوه خود را تعیین کنید.

2- اندازه بازار بالقوه در مورد بازار و محصولتان امری مهم می باشد. برای مثال، اگر شما می خواهید یک کسب و کار صابون را شروع کنید، ممکن است باور داشته باشید که هر بدن کثیف نیاز به محصول شما دارد، اما شما نمی توانید از تمام جهان به عنوان بازار اولیه خود شروع کنید. حتی اگر چنین اقلام مورد نیاز جهان را به عنوان صابون توسعه داده باشید، ابتدا باید یک گروه کوچکتر و هدفمندتر مشتری را شناسایی کنید، مانند کودکان زیر 8 سال که نیاز به صابون های ویژگی های خاص دارند تولید نمایید. 

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

 

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png