پروپوزال عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر متغیرهای منابع انسانی

Mعنوان پروپوزال: عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر متغیرهای منابع انسانی کارکنان تامین اجتماعی

O رشته تحصیلی: منابع انسانی، کارآفرینی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Pdf ،Word

 

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • ادبیات نظری
 • پیشینه
 • مدل مفهومی پژوهش
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • هدف های فرعی
 • اهداف هدف کاربردی
 • سؤالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • روش شناسی پژوهش
 • روش گردآوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • روش نمونه ‏گیری
 • حجم نمونه
 • روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • منابع

بیان مساله

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود زیرا کارآفرینی با افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشورها را فراهم می کند و زمینه ساز حرکت جوامع به سوی پیشرفت است. بدون تکیه بر کارآفرینی، کشورها و سازمان های موجود محکوم به فنا و نابودی خواهند شد زیرا جوامع نمی توانند بی توجه به محیطی که در آن به کار و فعالیت می پردازند به حیاط خود ادامه دهند چرا که لازمه اساسی محیط ها در زمان حاضر تغییر و دگرگونی است، بنابراین کارآفرینی یکی از مهمترین مقوله هایی است که در زمان حاضر مورد توجه قرار گرفته است و توجه به آن لاجرم چه در سطح کلان و چه در سطح خرد در حال بررسی و اجرا می باشد(پارسی، ۱۳۹۷).

اما در دوران کنونی که جوامع و سازمان ها به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی هستند و با مسائل مختلفی در عرصه ملی و بین المللی مواجه می باشند نیاز به تحول بنیادی در برخی از ابعاد توسعه، امری ضروری به نظر می رسد. پویاتر شدن و به هم پیوستگی اقتصادها با یکدیگر توجه به ابعاد مختلف رشد و توسعه را برای همه کشورها به امری حیاتی تبدیل کرده است، در این میان کارآفرینی به عنوان یک فرآیند چند سویه هم برای رشد و توسعه اقتصادی و هم برای ایجاد تحول از راه نوآوری و بهبود فرآیندها به شدت مورد نیاز است به طوری که یکی از معیارهای مهم تمایز کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته را می توان در میزان عملیاتی کردن کارآفرینی در آنها دانست. به همین دلیل سازمانهایی که در جوامع مختلف قرار دارند از این امر مستثنی نیستند و برای مشارکت در رشد و توسعه کشورهای خود باید به کارآفرینی مختص خود که همان کارآفرینی سازمانی است روی بیاورند (چن و همکاران ، ۲۰۱۵).

فراهم سازی زمینه کارآفرینی در سازمان ها و اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی از طریق عوامل سازمانی، به ایجاد انعطاف پذیری برای پاسخگویی به تغییرات شدید و پر شتاب محیطی و توانایی اینکه سازمان ها در هر وضعیتی ایده ای مطلوب داشته باشند کمک می کند. در حقیقت، آنچه محققان بسیاری به دنبال آن هستند فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی می باشد (کوراتکو؛ ۲۰۰۹).

پروپوزال فوق متشکل از ۵ فرضیه یک فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

 

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

265 بازدید