پروپوزال رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر تهران

عنوان پروپوزال: رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png  مقطع: ارشد

پرسشنامه: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری پژوهش
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان
 • منابع
 • پرسشنامه

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعارض

تعاریف متعدد برای واژه تعارض زناشویی ارائه شده است. درمانگران سیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب پایگاه­ها و منابع قدرت و حذف امتیازات دیگری می­دانند (براتی، ۱۳۷۵). کنش و واکنش دو فرد که قادر نباشد منظور خود را تنظیم کنند، تعارض نامیده می­شود (ویلی، ۲۰۰۰). تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می‌گیرد و همچنین ستیزه‌ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراکات مختلف (رابینز، ۱۹۹۱، کبیری، ۱۳۷۱، به نقل از بهارستان، ۱۳۸۳).

تعهد

تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی. اصطلاح تعهد «رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در بتهران دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا الزام قهری» (کاتوزیان، ۱۳۷۴).

تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواجشان دارند، برای رابطه­شان فداکاری می­کنند. برای حفظ تقویت و همبستگی اتحادشان گام برمی­دارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداش دهنده نیست، می­مانند (هارمون، ۲۰۰۵). تـعـهد بـه ازدواج بـه مـفهـوم آن اسـت که زن و شوهر به یکدیگر چنین گفته باشند: “مـا نسبت به زنـدگی مـشـتـرکـمان بـی اعتنا و بی­اهمیت نیستیم.

تعاریف عملیاتی

تعارض: تعارض به نمراتی اطلاق می­شود که فرد در پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی (۱۳۷۵) کسب می­نماید.

تعهد: تعهد به نمراتی اطلاق می­شود که فرد در پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (۱۹۹۷) کسب می نماید.

پروپوزال فوق متشکل از ۳ فرضیه ۱ فرضیه اصلی و ۲ فرضیه فرعی می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

143 بازدید