عنوان پروپوزال: بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 16 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • هدف پژوهش
 • هدف اصلي
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضيه هاي پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
 • تعريف نظري متغيرها
 • تعريف عملياتي متغيرها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال رابطه استرس و رضایت شغلی

استرس شغلی

روی هم جمع‌شدن عوامل یا وضعیت‌های مرتبط با شغل كه عمدتاً استرس زا‌ شناخته شده‌اند كنش متقابل بین شرایط كار و ویژگی‌های فردی شاغل به گونه‌ای است كه خواست های محیط كار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است كه فرد بتواند از عهده آنها برآید. ( تیموری، 1383).

فرسودگی شغلی

فرید و نبرگر ( 1979) اولین كسی بود كه به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار بخشید وی فرسودگی شغلی را یك حالت خستگی و تحلیل‌رفتگی می داند كه از كار سخت و بدون انگیزه‌ و بی علاقه ناشی می‌شود همچنین معتقد بود كه سندروم فرسودگی خودش را به صورت علایم مختلف نشان می‌دهد كه این علایم و شدت آن ها از یك شخص به شخص دیگر تفاوت دارد و معمولاً یك سال بعد از موقعیكه شخص در یك اداره یا موسسه كار می‌كند شروع می‌شود. ( فریدونبرگر، 1979).

رابطه بین استرس و عملكرد

میركز و دارسون، دو نظریه پرداز مدیریت هستند كه ارتباط استرس و عملكرد در قالب، قانون میركز و دارسون ارائه نموده‌اند.

استرس شغلی

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و آن گونه وضعیت‌های مرتبط با شغل[1] دانست كه بیشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یكی از وضعیت‌های پر‌استرس[2] و مرتبط با شغل این است كه از یك سو كارگر یا كارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط كار قرارگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست‌ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است كه چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیری‌های پی در پی سرپرستان روبه رو می‌شوند به بیان دیگر استرس ناشی از شعل ، استرس است كه فرد معینی بر سر شغل مشخصی دستخوش آن می شود (تیموری، 1383).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط