پروپوزال بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • هدف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
 • تعریف نظری متغیرها
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • منابع

 

پروپوزال رابطه استرس و رضایت شغلی

استرس شغلی

روی هم جمع‌شدن عوامل یا وضعیت‌های مرتبط با شغل که عمدتاً استرس زا‌ شناخته شده‌اند کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی شاغل به گونه‌ای است که خواست های محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید. ( تیموری، ۱۳۸۳).

فرسودگی شغلی

فرید و نبرگر ( ۱۹۷۹) اولین کسی بود که به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار بخشید وی فرسودگی شغلی را یک حالت خستگی و تحلیل‌رفتگی می داند که از کار سخت و بدون انگیزه‌ و بی علاقه ناشی می‌شود همچنین معتقد بود که سندروم فرسودگی خودش را به صورت علایم مختلف نشان می‌دهد که این علایم و شدت آن ها از یک شخص به شخص دیگر تفاوت دارد و معمولاً یک سال بعد از موقعیکه شخص در یک اداره یا موسسه کار می‌کند شروع می‌شود. ( فریدونبرگر، ۱۹۷۹).

رابطه بین استرس و عملکرد

میرکز و دارسون، دو نظریه پرداز مدیریت هستند که ارتباط استرس و عملکرد در قالب، قانون میرکز و دارسون ارائه نموده‌اند.

استرس شغلی

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و آن گونه وضعیت‌های مرتبط با شغل[۱] دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یکی از وضعیت‌های پر‌استرس[۲] و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط کار قرارگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست‌ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیری‌های پی در پی سرپرستان روبه رو می‌شوند به بیان دیگر استرس ناشی از شعل ، استرس است که فرد معینی بر سر شغل مشخصی دستخوش آن می شود (تیموری، ۱۳۸۳).

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

192 بازدید