پروپوزال بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی کارمندان هتل….

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی کارمندان هتل درویشی مشهد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و مدیریت گردشگری (منابع انسانی – رفتار سازمانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مسئله
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات تحقیق
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • روش تحقیق
 • جامعه و نمونه آماری
 • تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • روش و ابزار گردآوری داده ها
 • روش تحلیل داده ها
 • الف- آمار توصیفی
 • ب- آمار استنباطی
 • روش تجزیه و تحلیل داده
 • منابع همراه با مقاله بیس

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

248 بازدید