پروپوزال بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

عنوان پروپوزال: بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان علمی کاربردی هوا فضا

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

پرسشنامه: دانلود

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۳ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • روش انجام تحقیق
 • نوع تحقیق
 • روش آماری
 • ابزار سنجش
 • روش نمونه گیری
 • روش جمع‌آوری اطلاعات
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو متشکل از ۵ فرضیه می باشد که به بررسی هر یک از اهداف ذیل می پردازد.

 • بررسی سطح ارضای نیازهای فیزیولوژیک بین دانشجویان هوافضا و عادی
 • بررسی سطح ارضای نیاز به امنیت بین دانشجویان هوافضا و عادی
 • بررسی سطح ارضای نیاز به تعلق و وابستگی بین دانشجویان هوافضا و عادی
 • بررسی سطح ارضای نیاز به احترام بین دانشجویان هوافضا و عادی

الف: عنوان: بررسی و مقایسه سطح ارضای نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

ب: تعریف عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه.

نیازهای اساسی مازلو:

نیاز فیزیولوژیک: نیاز آشکار به غذا، آب، هوا، خواب، و رابطه جنسی است که ارضایشان برای بقا اساسی و ضروری است. از این رو نیازهای جسمانی نیرومندترین نیازها است.

نیاز به امنیت: پس از رفع نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی انگیزه انسان قرار می‌گیرند. این نیازها عبارتنداز: امنیت، ثبات، حمایت، تعلم، رهایی از ترس و اضطراب.

 نیاز به تعلق و محبت و وابستگی: زمانیکه به حدی معینی از احساس ایمنی و تأمین دست یافتیم. متوجه ارضای نیازهای تعلق و محبت می‌شویم. ممکن است برای یافتن احساس تعلق، به گروه بپیوندیم و ارزشها یا ویژگیهای آن را بپذیریم. و با ایجاد رابطه نزدیک و مهرآمیز با مردم نیاز محبتمان را برآورده سازیم. در این رابطه‌هاست که ایثار و محبت به اندازه دریافت، و اهمیت پیدا می‌کند.

نیاز به احترام: اگر به اندازه کافی از احساس محبت و تعلق بهره‌مند شویم. آنگاه به احساس احترام نیاز خواهیم داشت. مزلو بین دو نوع نیاز به احترام فرق گذاشته است. این دو نوع نیاز عبارتنداز: احترامی که دیگران می‌گذارند و احترامی که به خودمان می‌گذاریم. احترامی که دیگران می‌گذارند مقدم است. زیرا ظاهراَ دشوار بتوان درباره خود به نیک اندیشید. مگر آنکه اطمینان حاصل کرد که دیگران درباره ما نیک می‌اندیشیند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

143 بازدید