عنوان پروپوزال: بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان علمی کاربردی هوا فضا

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

پرسشنامه: دانلود

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 13 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بيان مسئله
 • اهداف تحقيق
 • سؤالات تحقيق
 • فرضيه‌هاي تحقيق
 • ضرورت و اهميت تحقيق
 • روش انجام تحقيق
 • نوع تحقيق
 • روش آماری
 • ابزار سنجش
 • روش نمونه گيری
 • روش جمع‌آوری اطلاعات
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو متشکل از 5 فرضیه می باشد که به بررسی هر یک از اهداف ذیل می پردازد.

 • بررسی سطح ارضای نیازهای فیزیولوژیك بین دانشجویان هوافضا و عادی
 • بررسی سطح ارضای نیاز به امنیت بین دانشجویان هوافضا و عادی
 • بررسی سطح ارضای نیاز به تعلق و وابستگی بین دانشجویان هوافضا و عادی
 • بررسی سطح ارضای نیاز به احترام بین دانشجویان هوافضا و عادی

الف: عنوان: بررسی و مقایسه سطح ارضای نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

ب: تعریف عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه.

نیازهای اساسی مازلو:

نیاز فیزیولوژیك: نیاز آشكار به غذا، آب، هوا، خواب، و رابطه جنسی است كه ارضایشان برای بقا اساسی و ضروری است. از این رو نیازهای جسمانی نیرومندترین نیازها است.

نیاز به امنیت: پس از رفع نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی انگیزه انسان قرار می‌گیرند. این نیازها عبارتنداز: امنیت، ثبات، حمایت، تعلم، رهایی از ترس و اضطراب.

 نیاز به تعلق و محبت و وابستگی: زمانیكه به حدی معینی از احساس ایمنی و تأمین دست یافتیم. متوجه ارضای نیازهای تعلق و محبت می‌شویم. ممكن است برای یافتن احساس تعلق، به گروه بپیوندیم و ارزشها یا ویژگیهای آن را بپذیریم. و با ایجاد رابطة نزدیك و مهرآمیز با مردم نیاز محبتمان را برآورده سازیم. در این رابطه‌هاست كه ایثار و محبت به اندازة دریافت، و اهمیت پیدا می‌كند.

نیاز به احترام: اگر به اندازة كافی از احساس محبت و تعلق بهره‌مند شویم. آنگاه به احساس احترام نیاز خواهیم داشت. مزلو بین دو نوع نیاز به احترام فرق گذاشته است. این دو نوع نیاز عبارتنداز: احترامی كه دیگران می‌گذارند و احترامی كه به خودمان می‌گذاریم. احترامی كه دیگران می‌گذارند مقدم است. زیرا ظاهراَ دشوار بتوان دربارة خود به نیك اندیشید. مگر آنكه اطمینان حاصل كرد كه دیگران درباره ما نیك می‌اندیشیند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط