پروپوزال بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی عملکرد کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی اداره برق

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه
 • آماری
 • حجم نمونه
 • ابزار گرد آوری یافته ها ( اطلاعات)
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها)
 • روش توصیفی
 • روش مقایسه ای و استنباطی
 • تعاریف عملیاتی و اصطلاحات
 • شاخص ها
 • معیارهـــا
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال ارزشیابی عملکرد

اثر بخشی: عبارت است از تحقق اهداف.

کارایی: عبارت است از انجام عملیات با حداکثر استفاده از منابع بدون اتلاف.

روش: روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدبیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و بر کناری از لغزش به کار برده می شوند (خاکی ،۱۳۷۸، ص ۱۹۴).

ارزشیابی: ارزشیابی عبارت است از تعیین اهمیت و ارزش چیزی بر حسب مقیاس معین.

ارزشیابی عملکرد: ارزشیابی عملکرد فرآیند تدارک اطلاعاتی که از عملکرد کاری افراد تهیه شده باشد. به عبارت دیگر فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتار های کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیار های از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می نماید و آن ها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند (حاجی کریمی و رنگریز، ۱۳۷۹ ،ص ۲۰۴).

نظام: نظام عبارت است از مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته که با یکدیگر تعامل دارند و هدف واحدی را دنبال می کنند.

اطلاعات کمی و کیفی: اطلاعات کمی و کیفی، اطلاعاتی هستند که میزان و چگونگی چیزی یا کاری را  تبیین می کنند. اطلاعات کمی قابل اندازه گیری و عینی هستند اما اطلاعات کیفی را نمی توان با ابزارهای عینی اندازه گرفت و مورد سنجش قرار داد. به عبارت دیگر، اطلاعات کیفی ذهنی می باشند. کیفیت اطلاعات، مربوط به اعتبار، دقت، صحت، به موقع بودن،مربوط بودن، پذیرش و درک اطلاعات می باشد و کمیت اطلاعات بیانگر حجم و اندازه اطلاعات است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

23 بازدید