عنوان پروپوزال: بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری مطالعه موردی بانک ملت استان …

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (بازاریابی،فناوری اطلاعات)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

√ مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

 فرمت: Word

پرسشنامه: دانلود

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضروت پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • اهدف پژوهش
 • اهداف کاربردی
 • سؤال پژوهش
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • لغات تخصصی متغیرهای پژوهش
 • جنبه جديد بودن و نوآوري پژوهش
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری

تحقیقات متعددی در مورد کیفیت خدمات الکترونیکی در برخوردهای فیزیکی نشان داد که برخی عوامل، مسئول پذیرش کیفیت توسط مشتری است که به رضایت مشتری منجر می شود و ممکن است تمایلات به خرید را منجر شود. برخی مؤلفان (زیت امل، بری و پاراسرمن، 1996، زانگ و پری باتگ، 2005) بیان کردند که تمایلات رفتاری ممکن است رفتار را پیش بینی کند و همچنین به ساختارهای کیفیت سرویس به مشتری که به تمایلات رفتاری مرتبط هستند اشاره می کند. فهمیده می شود که مشتری های خشنود، کسانی هستند که تمایل دارند برای مدت طولانی همراه شرکت باشند.

تمایلات رفتاری به طور مستقیم بر سود بخشی شرکت تأثیر می گذارد. در این تحقیق، ما خدمات الکترونیکی مرتبط با مفهوم را برای مشخص کردن ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی و به دنبال آن، توسعه و آزمایش ساختارها بازنگری کردیم. زانک و پری باتک (2005)، مدلی را برای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی پیشنهاد کردند اما مدل فقط 33% کیفیت خدمات الکترونیکی را توضیح داد، بنابراین آنها آنرای بیشتر مورد تحقیق قرار دادند «… مربع R از 33%، وجود عوامل دیگر را برای پیش بینی کیفیت سرویس وب سایت بیان می کند. کار بعدی باید در جهت کشف متغیرهای اضافی در کیفیت سرویس وب سایت انجام شود.

هدف دیگر تحقیق حاضر، بررسی تأثیر پذیرش ریسک (خطر) در کیفیت دریافتی، رضایتمندی استفاده کننده و تمایل مشتری برای ادامه خرید آن لاین (اینترنتی) است. تحقیقات گذشته، نتایج متضادی درباره تأثیر خطر دریافتی داشتند (چانگ چیونگ ولای، 2005) بنابراین، زمانی که آنرا بررسی کردیم، پنداشتیم که با ارزش است. منطق ما برای بررسی خطر دریافتی براساس حقیقتی است که در طول سال ها، تهیه کنندگان خدمات اینترنتی در مورد تکنولوژی های امنیتی فراهم کرده اند در حالی که در همین زمان، میانگین استفاده کنندگان اینترنت تقریباً در طول پنج سال گذشته افزایش یافت.

پروپوزال فوق متشکل از 11 فرضیه که یک فرضیه اصلی و 9 فرضیه فرع همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس که به پیوست فایل رسیده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط