پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند (مشتریان خدمات اینترنت شرکت آسیاتک)

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند (مشتریان خدمات اینترنت شرکت آسیاتک)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد و دکتری

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

 دانلود پرسشنامه

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش
 • تعاریف مفهومی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عناصر آمیخته بازاریابی

پروپوزال تبلیغات و ترفیع فروش: عناصر آمیخته بازاریابی بر ادراکات ارزش ویژه مصرف‌کننده درباره نام‌تجاری تاثیرگذار هستند (پاپو و کوئستر، ۲۰۰۸). این متغیرها اهمیت دارند نه تنها بدان خاطر آنها می‌توانند تاثیرگذاری بالایی بر ارزش ویژه‌ی نام تجاری داشته باشند بلکه به این دلیل که تحت کنترل شرکت‌ها هستند و بازاریاب‌ها را قادر به رشد ارزش ویژه‌ی نام تجاری توسط اقدامات بازاریابی‌شان می‌کنند (کلر، ۱۹۹۳؛ بری، ۲۰۰۰؛ یو و همکاران، ۲۰۰۰؛ آیلاوادی و همکاران، ۲۰۰۳؛ هرمان و همکاران ۲۰۰۷).

در رشته علمی پویا‌شناسی بازاریابی، مطالعات متعدد از معیارهای مالی و محصول-بازار ارزش ویژه‌ی نام تجاری برای تحلیل تاثیرات کوتاه و بلندمدت اقدامات و خط‌مشی‌های بازاریابی، از جمله تبلیغات و ترفیع قیمت، استفاده می‌کنند (لیفلانگ و همکاران، ۲۰۰۹؛ آتامان، و همکاران، ۲۰۱۰؛ سرنیواسان و همکاران ۲۰۱۰).

از دیدگاه ارزش ویژه‌ی نام تجاری مبتنی بر مصرف‌کننده، که در این تحقیق دنبال می‌شود، یو و همکاران (۲۰۰۰) متوجه شدند هزینه تبلیغات، قیمت بالا، شدت توزیع زیاد و توزیع توسط خرده‌فروشان با تصویر مناسب فروشگاهی به ایجاد ارزش ویژه‌ی نام تجاری کمک خواهد کرد. در مقابل، ترفیع قیمت مکرر به ارزش ویژه‌ی نام تجاری آسیب خواهد زد. مطالعه ویلارجو و سانچز (۲۰۰۵) نیز به هزینه تبلیغات و ترفیع قیمت پرداخت، در حالی که براوو و همکاران ۰۲۰۰۷) تاثیر قیمت را به این متغیرها افزودند.

این تحقیق به نقش دو ابزار اختصاصی ارتباطات بازاریابی می‌پردازد: تبلیغات و ترفیع فروش. این دو عنصر بازاریابی حداقل ۲۵% بودجه بازاریابی بریتانیا هستند (موسسه بازاریابی چارترد، ۲۰۰۹). علیرغم اهمیت‌شان، تاثیرگذاری این متغیرها بر ارزش ویژه‌ی نام تجاری هنوز نامشخص است (نتمیر و همکاران، ۲۰۰۴؛ چو و که، ۲۰۰۶). این تحقیق به این شکاف با بررسی تاثیرات‌شان بر ارزش ویژه‌ی نام تجاری مبتنی بر مصرف‌کننده پاسخ می‌دهد.

روژه های مشابه مدیریت استراتژیک

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

223 بازدید