پروپوزال بررسی نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

عنوان پروپوزال: نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال منابع انسانی پیشرفته

 • بیان مسأله
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیات پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه و ادبیات نظر
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش ها پژوهش
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • روش تحلیل داده
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس ۲۰۱۸

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رهبری تحول‌ آفرین زیست‌ محیطی

پروپوزال منابع انسانی پیشرفته: رهبری تحول‌آفرین مبتنی بر ارزش‌ها، رهبری الهام‌بخش، است. رهبران تحول‌آفرین پا فراتر از تعیین وظایف و اعطای جوایز می‌گذارند؛ آنها بر اهداف بلندمدت تمرکز و کارکنان را برای حس بالاتری از دستیابی به این اهداف آماده می‌کنند. رهبری تحول‌آفرین موضوع تحقیقات چهل ساله‌ است و محققا امروزهبرجسته‌ترین چشم‌انداز رهبری به شمار می‌رود. رهبری تحول‌آفرین ارتباط پیوسته‌ای با عملکرد کارکنان و ارتباط ویژگی با تحقق اهداف زیست‌محیطی دارد زیرا دستیابی به چنین اهدافی مستلزم توجه به ارزش‌ها (برای مثال: مراقبت از گیاهان برای نسل‌های آینده) و ایجاد انگیزه‌ی درونی در کارکنان است…

روابط بین انگیزه و رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی محیط‌زیست

تقویت انگیزه‌ی کارکنان یکی از مکانیزم‌های کلیدی برای اثربخشی رهبری تحول‌افرین به شمار می‌رود. رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی محیط‌زیست با افزایش انگیزه‌ی برای اجرای PEB ارتباط ویژه‌ای دارد. رهبران تحول‌آفرین در این زمینه ممکن است از طریق ترویج درونی‌سازی و یا مالکیت ارزش‌ها و اهداف زیست‌محیطی در سازمان انگیزه‌های درونی کارکنان را تقویت کنند. تعهد اخلاقیشان به ایده‌آل‌های بالاتر و پایداری (برای مثال: حفظ گیاهان برای نسل‌های آینده) باید پذیرشِ اهداف زیست‌محیطی در سازمان را در کارمندان افزایش دهد . اشتیاق و موقعیت آنها به‌عنوان الگو ممکن است تمایل کارکنان به تقلید آنها و تسهیلِ درونی‌سازی را افزایش دهد.

مدل مفهومی پژوهش

http://modir3-3.ir/images/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg

پروپوزال فوق متشکل از ۹ فرضیه اصلی و ۱ فرضیه فرعی می باشد با هدف بررسی نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان طراحی شده است. که همراه با مقاله بیس و مدل مفهومی می باشد. که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

439 بازدید