عنوان پروپوزال: بررسی مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران شیراز

پروپوزال بیمهرشته تحصیلی: مدیریت بیمه

پروپوزال ارشد مقطع: ارشد

صفحات پروپوزال تعداد صفحات: 18 صفحه

 فرمت: Word

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • سابقه موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • متغیر های مستقل و وابسته
 • فرضیه تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری و نمونه
 • روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها
 • قلمروها
 • قلمرو مكانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمرو موضوعی تحقیق
 • تعریف واژه های تحقیق
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بیمه

قسمتی از پیشینه پروپوزال

متن بیمه نامه فعلی، یا چیزی خیلی شبیه به آن، حدود 50 سال مورد استفاده بوده و شاید تعجب ­آور باشد که چطور در طول این سال ها تغییر قابل توجهی نداشته است. بیمه نامه مسئولیت کارفرما تا سال 1948 مسئولیتی را که به علت مجروح شدن کارکنان در محیط کار توسط قانون جبران خسارت کارکنان به عهده کارفرما گذاشته شده بود به طور اتوماتیک پوشش می ­داد.

پس از ارائه طرح بیمه ملی در سال 1948 کارمندان برای عوائد ناشی از خسارت بدنی صنعتی از دولت محق شناخته شدند و این که کارکنان هم علیه کارفرمای خود ادعای خسارت نمایند و هم از طرف دولت جبران خسارت شوند ایده نسبتاً تازه و بدیعی بود. در هر حال، حوادث و میزان دعاوی خسارت مسئولیت کارفرمایان خیلی سریع رشد کرد و درآمد حاصل از بیمه مسئولیت کارفرمایان اکنون بخش مهمی از حساب بیمه ­گران مرکب است. (آلن پاول، 1386، ص 16)

خطر هایی مانند حادثه، بیماری، از کار افتادگی، پیری، فوت، زندگی و آسایش و آینده انسان ها را تهدید می کند. بشر از دیر باز در جستجوی  تأمین رویارویی با این خطرها و پیامد های زیان بار آن ها بوده است. به موجب پا پیروسی که در مصر کشف شد در حدود 4500 سال پیش سنگ تراشان مصری به منظور کمک متقابل و رویارویی با پیامد حوادث و بیماری ها صندوقی تشکیل داده بودند که از محل وجوه اندوخته شده در آن به مصر و خانواده های آنان کمک مالی می کردند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط