پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل در ایران

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مختصر توضیحات پروپوزال وفاداری مشتری در تجارت موبایل

محققان در چارچوب های مفهومی متعددی برای مطالعه وفاداری مشتری استفاده کرده اند. اینها شامل ارتباط تئوری های بازاریابی مانند تئوری مسئولیت تعهد مورگان و هانتس در سال ۱۹۹۴ است. اولیور در سال ۱۹۹۷ مدل های رضایتمندی و وفاداری را مطرح کرد، و زنجیره کیفیت رضایتمندی و وفاداری را در سال ۱۹۹۷ مطرح کرد. (اندرسون، میتال، ۲۰۰۰، اولیور ۱۹۹۷). این ترکیبی از تئوری ها و گرایش ها راه های متعددی را در زمینه وفاداری مشتری پیش پای ما قرار می دهد. در عرصه مجازی، بسیاری از محققان اثر متغیر های مرتبط (به عنوان مثال رضایت مندی، اعتماد و تعهد) در عرصه وفاداری آنلاین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند (تفیلی و همکاران ۲۰۱۲).  اگرچه ارتباط تئوری های بازاریابی یک نقطه شروع خیلی خوب برای محققان برای درک وفاداری مشتری آنلاین است اما محققان باید یک بدنه تئوریک واحد را ارتقا دهند تا در عرصه تجارت موبایلی وفاداری مشتریان را جذب کنند و مولفه های فناورانه را نیز لحاظ کنند.

پروپوزال فوق متشکل از ۱۰ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی (شامل ۸ متغیر و یک متغیر وابسته و یک متغیر واسطه و ۶ متغیر مستقل) مدل مفهومی بر گرفته از مقاله مرتبط و برای انتشار ۲۰۱۶ که همراه با فایل در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار خواهد گرفت مدل بصورت کامل در فایل تشریح شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

113 بازدید