پروپوزال بررسی رابطه بین توانمندسازی و بهره وری کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین توانمند سازی و بهره وری کارکنان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۳۱ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال توانمندسازی و بهره وری

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پژوهش های داخلی
 • پژوهش های خارجی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی این پژوهش
 • اهداف فرعی این  پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات  فرعی
 • قلمروی پژوهش
 • الف) قلمرو موضوعی
 • ب) قلمروی زمانی
 • ج) قلمروی مکانی
 • متغیرهای پژوهش
 • روش پژوهش
 • ابزار پژوهش
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه تحلیل اطلاعات
 • تعاریف واژه ها و اصطلاعات تخصصی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال توانمندسازی و بهره وری

توانمندی

واژه (EMPOWER) در فرهنگ آکسفورد ” قدرتمند شدن ” ، ” مجوز دادن ” ،” ارائه مدرک ”  و ” توانا شدن ” معنی شده است. در معنای خاص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. توانمند سازی روش نوینی برای سازمانهای پیشرودر محیط رقابتی است در استراتژی مدیریت کیفیت جامع اگر به توانمندی کارکنان توجه نشود محکوم به شکست است.

توانمندسازی

توانمند سازی به معنای طراحی ساختار سازمان است، به نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود؛ آمادگی پذیرش مسئولیت های بیشتری را نیز داشته باشند. توانمند سازی در کارکنان شرایطی را ایجاد می کند که آنان زندگی کاری خود را در پرتو آن کنترل می کنند و به رشد کافی برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر در آینده دست می یابند (لاولر، ۱۹۹۴).

توانمندسازی کارکنان یک ابزار ضروری مدیریتی است که می توان درجهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار داد استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. توانمند سازی روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است. توانمندسازی (توانا سازی) فرایند قدرت بخشیدن به افراد است. در این فرایند به کارکنان خود کمک می‌کنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند. تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه‌های درونی افراد می‌انجامد. (وتن و کمرون، ۱۳۷۸، ۸۲)

بلانچارد و همکاران (۱۳۸۱) توانمند سازی یکی از نوید بخش ترین مفاهیم دنیای کسب و کار بوده که کمتر به آن توجه شده ولی اکنون به موضوع روز بدل گشته است.

تواناسازی همچنین تشویق افراد به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیم‌هایی که بر فعالیت‌های آنان تاثیر گذار است. از این طریق می‌توانیم فرصت‌هائی را برای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که می‌توانند ایده‌های خوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند.استفاده از توانی های بالقوه مناسب هر سازمانی مزیتی بزرگ بشمار می رود. آموزش و توانمند سازی کارکنان یکی از اهداف سازما نها می باشد. و همیشه براین باور و بر این تبلیغات استوار است که بهره وری در گرو کارکنان تحصیل کرده و توانمند می باشد( اسمیت، ۱۹۹۶)

…..

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

166 بازدید