پروپوزال بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • الف-مطالعات داخلی
 • ب- مطالعات خارجی
 • سوالات تحقیق
 • سوالات اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • هدف کاربردی
 • فرضیه های تحقیق
 • مدل مفهومی
 • تعریف واژگان
 • روش تحقیق
 • جامعه و نمونه آماری
 • تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • روش و ابزار گردآوری داده ها
 • روش تحلیل داده ها
 • ابزارتحلیل
 • منابع

  [maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

  سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

229 بازدید