پروپوزال بررسی تاثیر پذیرش بانکداری الکترونیکی بر قصد پذیرش فناوری مشتریان بانک ملت

Mعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر پذیرش بانکداری الکترونیکی بر قصد پذیرش فناوری مشتریان بانک ملت

O رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

123 فرمت: Pdf ،Word

 

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • سابقه تحقیقات (داخلی و خارجی)
 • اهداف
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش شناسایی تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار و روایی پرسشنامه
 • محدوده تحقیق
 • الف ) قلمرو موضوعی تحقیق
 • ب) قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمروزمانی پژوهش
 • ج) قلمرو مکانی تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری، تعیین اندازه
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فرایند تحقیق را به صورت فلو چارت گام به گام ترسیم
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
 • سازمانهایی که در انجام پژوهش همکاری
 • فهرست منابع و ماخذ

بیان مساله

با توجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، از این رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به طور گسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم های پرداخت الکترونیک به تدریج در حال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی هستند. در این بین، بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی جدید، نقش درخور تأملی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند. همچنین تقاضا برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر بوده و رفتار مشتریان نسبت به گذشته تغییر کرده است. از این رو، گذر از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی یک الزام است. در ایران گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت نیازهای بالقوه ای را درزمینه دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق اینترنت آشکار کرده است. با استفاده از فناوری اطلاعات یک بانک می تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی را به صورت تعاملی برای مشتریان فراهم  کند  (مقدادیان، لشگری و داودی، ۱۳۹۲).

پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های اطلاعات بستگی به قابلیت استفاده از آنها توسط مشتریان بالقوه است. اگر کاربران به استفاده از تکنولوژی انگیزه نداشته باشند، سودآوری زیادی که برای سازمان نخواهد داشت. بنابراین ضروری است تا بانک ها عوامل اصلی پذیرش بانکداری اینترنتی را در میان مشتریان خود درک کنند (الصمدی، ۱۳۹۳). هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر قصد پذیرش فناوری مشتریان بانک ملت شعبه تجریش در شهر تهران می باشد.

پروپوزال فوق متشکل از ۵ فرضیه یک فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی می باشد که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

 

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

401 بازدید