پروپوزال بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان تعاون استان کرمان

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان تعاون استان کرمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مساله تحقیق
 • اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • قلمرو تحقیق
 • الف) مکانی
 • ب) زمانی
 • روش تجزیه و تحلیل داده
 • تعاریف و مفاهیم واژه ها
 • الف) مفاهیم نظری
 • ب) مفاهیم عملیاتی
 • متغیرهای تحقیق
 • منابع

  [maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

  سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

217 بازدید