پروپوزال ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

 فرمت: pdf

 دانلود ویژه اعضاء

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پرسش های پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری پژوهش
 • نمونه پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • آزمون های آماری
 • روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش
 • مدل های پژوهش
 • روش جمع آوری داده ها
 • پیشینه داخلی و خارجی
 • تعاریف واژگان تخصصی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هموار سازی سود

هموار سازی سود عبارت است از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیر عادی سود، تا آن اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشند. پدیده ی هموار سازی سود به طور بالقوه می تواند در رفتار استفاده کنندگان از صورت های مالی موثر واقع گردد. بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در شرکت هایی که یک روند ثابت سود آوری برخور دارند را ترجیح می دهند. همچنین سرمایه گذاران معتقدند شرکت هایی که سود های پرنوسان گزارش می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود های هموار گزارش می کنند، دارای ریسک بیشتری هستند.

از طرف دیگر واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. کششف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت ها موضوعی است که با تجزیه و تحلیل نسبت های الی عجین شده است. نسبت های مالی یکی از ابزار های ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و همچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری می باشد.

در سال ۱۹۳۰ تحقیقات رسمی در مورد بررسی دلایل شکست تجاری شروع شد. محققان نشان دادند که نسبت های مالی شرکت های ورشکسته (ناموفق) در مقایشه با نسبت های مالی شرکت های موفق وضعیت مطلوب ندارند و تجزیه و تحلیل نسبت ها می تواند در پیش بینی ورشکستگی مفید باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

192 بازدید