پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نشاط و شادكامي

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف: روان انسان در مقابل عوامل بيروني و دروني واكنش هاي مختلفي از خود نشان مي دهد كه به آن هيجان مي گويند. يكي از جنبه هاي هيجان، شادكامي است كه با واژه هايي چون سرور و خوشحالي هم معناست. تعريف هاي پراكنده اي از اين هيجان شده است و در آنها شادكامي به مجموع دردها، تركيبي از مجموعه عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفي پايين، احساس مثبتي كه ناشي از حس ارضا و پيروزي است و… معنا شده است. در ادامه به برخي از اين تعاريف اشاره شده است.

شادكامي عبارت است از هيجان مثبتی که از دو بعد رفتارهای اجتماعی و رضايت درونی تشکيل شده و می تواند احساس نشاط فرد را نشان دهد. دکتر مايکل آيزنک شادكامي را اين گونه تعريف می کند: شادكامي عبارتست از مجموعه لذتهاي بدون درد، شادكامي آرامش خاطر و رضايت باطن است. شادكامي آن كيفيت زندگي است كه همه كس آرزوي يافتنش را دارد(رستم خوانی، 1386)

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در سازمان توسط کروف در سال 2007 طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 23 سوال و 6 مولفه (یادگیری، خود گشودگی، مشارکت، مثبت اندیشی، معناداربودن کار، علاقه به کار) می باشد كه به صورت طيف 5 گزينه اي ليكرت طراحي (از کاملا مخالف تار کاملا موافق) و مورد استفاده قرار گرفته است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف

  • در سازمان شما برای انجام کارها شیوه های جدید مورد استفاده واقع می گردد.
  • در سازمان شما کارکنان درباره ی اشتباهات خود آزادانه بحث می کنند تا ازبحث و بررسی بعمل آمده، یادگیری حاصل شود .
  • در سازمان شما افراد به خاطر یادگیری پاداش می گیرندو از برنامه های آموزشی حمایت مالی می‌شود.
  • در سازمان شما افراد به مسائل و مشکلات به عنوان فرصتی برای یادگیری می نگرند وبرای آموزش کارکنان وقت صرف می شود.
  • در سازمان شما کارکنان احساسات و عواطف خود را آزادانه ابراز می کنند.
  • در سازمان شما افراد به صورت شفاف وآزاد با یکدیگر صحبت می کنند.
  • در سازمان شما کارکنان زمانی را برای اعتماد سازی صرف می کنند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

فرم تما با ما