پرسشنامه ۶۵۹۴: نشاط سازمانی کرولف

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۳ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نشاط و شادکامی

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف: روان انسان در مقابل عوامل بیرونی و درونی واکنش های مختلفی از خود نشان می دهد که به آن هیجان می گویند. یکی از جنبه های هیجان، شادکامی است که با واژه هایی چون سرور و خوشحالی هم معناست. تعریف های پراکنده ای از این هیجان شده است و در آنها شادکامی به مجموع دردها، ترکیبی از مجموعه عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین، احساس مثبتی که ناشی از حس ارضا و پیروزی است و… معنا شده است. در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره شده است.

شادکامی عبارت است از هیجان مثبتی که از دو بعد رفتارهای اجتماعی و رضایت درونی تشکیل شده و می تواند احساس نشاط فرد را نشان دهد. دکتر مایکل آیزنک شادکامی را این گونه تعریف می کند: شادکامی عبارتست از مجموعه لذتهای بدون درد، شادکامی آرامش خاطر و رضایت باطن است. شادکامی آن کیفیت زندگی است که همه کس آرزوی یافتنش را دارد(رستم خوانی، ۱۳۸۶)

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در سازمان توسط کروف در سال ۲۰۰۷ طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از ۲۳ سوال و ۶ مولفه (یادگیری، خود گشودگی، مشارکت، مثبت اندیشی، معناداربودن کار، علاقه به کار) می باشد که به صورت طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی (از کاملا مخالف تار کاملا موافق) و مورد استفاده قرار گرفته است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف

  • در سازمان شما برای انجام کارها شیوه های جدید مورد استفاده واقع می گردد.
  • در سازمان شما کارکنان درباره ی اشتباهات خود آزادانه بحث می کنند تا ازبحث و بررسی بعمل آمده، یادگیری حاصل شود .
  • در سازمان شما افراد به خاطر یادگیری پاداش می گیرندو از برنامه های آموزشی حمایت مالی می‌شود.
  • در سازمان شما افراد به مسائل و مشکلات به عنوان فرصتی برای یادگیری می نگرند وبرای آموزش کارکنان وقت صرف می شود.
  • در سازمان شما کارکنان احساسات و عواطف خود را آزادانه ابراز می کنند.
  • در سازمان شما افراد به صورت شفاف وآزاد با یکدیگر صحبت می کنند.
  • در سازمان شما کارکنان زمانی را برای اعتماد سازی صرف می کنند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

فرم تما با ما

304 بازدید