پرسشنامه نگرش به کسب و کار (Attitude to business)

پرسشنامه بازاریابی: هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۷ مولفه (نیت کارآفرینانه، نگرش به رقابت پذیری، نگرش به تغییر، نگرش به کارآفرینی، ادراک از محیط دانشگاه، حمایت محیطی، موانع محیطی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

پرسشنامه نگرش به کسب و کار

پرسشنامه نگرش به کسب و کار برای سنجش ارزیابی نگرش افراد به کسب و کار توسط اوشن و همکارانش در سال ۱۹۹۸ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه متشکل از ۲۰ سوال و ۷ مولفه (نیت کارآفرینانه، نگرش به رقابت پذیری، نگرش به تغییر، نگرش به کارآفرینی، ادراک از محیط دانشگاه، حمایت محیطی، موانع محیطی) می باشد. شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی در فایل پرسشنامه موجود است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • تا چه اندازه به راه اندازی کسب و کار مستقل برای خودتان تمایل دارید؟
  • تا چه اندازه احتمال می دهید که کسب و کار دومی را در دو سال آینده راه اندازی کنید؟
  • تا چه اندازه احتمال می دهید که کسب و کار سومی در پنج سال آینده راه اندازی کنید؟
  • در دانشگاهی که تحصیل می کنم، دانشجویان به طور فعالانه ترغیب می شوند تا ایده ی کاری خود را پیگیری نمایند.
  • دروسی که دانشجویان می گذرانند، دانش مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار جدید را فراهم می سازد.
  • زیرساختار ها و زمینه های حمایتی لازم برای پشتیبانی از راه اندازی کسب و کار های جدید در محیط فراهم شده است.
  • جو خلاقانه ای در محیط وجود دارد که به ما روحیه می دهد که ایده های مربوط به کسب و کارهای جدید را توسعه دهیم.
  • بانک ها برای اعطای تسهیلات اعتباری برای شروع کسب و کارهای جدید آمادگی ندارند.
  • پیدا کردن افراد سرمایه گذار که حاضر به تأمین منابع مالی کسب و کار جدید باشند، کار سختی است.
  • یارانه های کافی در دسترس برای کسب و کارهای جدید وجود ندارد.

….

پشتیبانی مدیر123

 

327 بازدید